به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Legal Aid Ontario خدمات جدید

پشتیبانی‌ حقوقی آنتاریو Legal Aid Ontario، از ماه جولای، ارائه خدمات به میزان ۱۰ ساعت برای تنظیم  توافقنامه جدایی separation agreement در دعاوی خانوادگی را آغاز کرده است....

2186
2186
Share

forgiveness2

پشتیبانی‌ حقوقی آنتاریو Legal Aid Ontario، از ماه جولای، ارائه خدمات به میزان ۱۰ ساعت برای تنظیم  توافقنامه جدایی separation agreement در دعاوی خانوادگی را آغاز کرده است. این حرکت برای ترویج خصومت زدایی در مناقشات جدایی و کاهش تعداد افرادی که در پرونده‌های خانوادگی به خدمات وکیل دسترسی‌ ندارند صورت گرفته است.

مزیت این اقدام جدید این است که بدون نیاز به اقامه دعوی، راه حل‌هایی‌ را برای حل مناقشات خانواد‌گی ارائه می‌دهد. درحالی که قبلا، اقامه دعوی تنها راه برای دریافت بودجه از مراکز پشتیبانی‌ حقوقی بود.

در عین حال به نظر می‌رسد بررسی‌ مناقشات از جنبه‌های مختلف و تهیه همه مدارکی که برای تنظیم توافق‌نامه لازم است در ۱۰ ساعت نگنجد.

مواردی که برای تنظیم توافق‌نامه تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند:

 *  فراهم نمودن و بررسی‌ اطلاعات  disclosure

*  آماده کردن صورت‌حساب مالی با ذکر سوگند، در مواردی که حمایت مالی یا اموال مورد مناقشه است

*  شرکت در بحث و مذاکره برای رسیدن به توافق جدایی با طرف مقابل

*  شرکت در وساطت یا در جلسه حل و فصل مرکز پشتیبانی‌ حقوقی آنتاریو (در صورت نیاز)

*  آماده کردن و بررسی‌ توافق‌نامه جدایی

*  نهائی کردن توافق‌نامه جدایی

*  تبدیل توافق‌نامه جدایی به حکم دادگاه (در صورت نیاز)

*  طرح پرونده توافق‌نامه جدایی در دادگاه (در صورت نیاز)

In this article