به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

T4 و تکمیل مالیات سالانه

برای بسیاری از کانادایی‌ها، T4 کاغذی کلیدی است که برای تکمیل مالیات‌ سالیانه به آن نیاز دارند. این کاغذ که به طور رسمی نامه درآمدی T4 نام دارد،...

4409
4409
Share

برای بسیاری از کانادایی‌ها، T4 کاغذی کلیدی است که برای تکمیل مالیات‌ سالیانه به آن نیاز دارند. این کاغذ که به طور رسمی نامه درآمدی T4 نام دارد، اطلاعات مهمی را که برای تکمیل مالیات درآمد به آن نیاز دارید در اختیار شما قرار می‌دهد.
شما باید تمام برگه‌های T4 مشاغلی را که در سال از آن‌ها درآمد کسب کرده‌اید، گزارش دهید. به همین دلیل، اگر در سال 2014 سه شغل داشته‌اید، باید انتظار سه ورقه T4 را داشته باشید. شما باید منتظر باشید تا تمام این ورقه‌ها قبل از تکمیل مالیات‌ سالیانه، به دستتان برسند. اگر میزان درآمدتان را گزارش ندهید جریمه می‌شوید، بنابراین مطمئن شوید قبل از تکمیل مالیات سالانه، تمام برگه‌های T4 را در اختیار دارید.
چهار‌گوش‌های (باکس‌های) اعدادی که بر روی برگه T4 هستند، مطابق سطر مالیات بر درآمد شما است. مفهومش این است که شما همیشه می‌توانید بررسی کنید که ارقام درست در ردیف‌های درست قرار دارند و فرقی نمی‌کند که شما چگونه درآمد خود را آماده کرده‌اید. در این جا بعضی از باکس‌های مهم آورده شده‌اند:
باکس 12 : اداره مالیات کانادا (The Canada Revenue Agency) از SIN شما استفاده می‌کند تا ورقه T4 تان را با درآمدتان مطابقت دهد. مطمئن شوید که SIN تان صحیح است.
باکس 22 : ممکن است نخواهید به این شماره توجه کنید اما این شماره نشان‌ دهنده میزان مالیات کسر شده از چک پرداختی‌تان برای همان سال است. این باکس در سطر 457 است.
باکس 18 : حق بیمه اشتغالی که برای یک سال پرداخت کرده‌اید.
باکس 16 : حق بیمه بازنشستگی که برای یک سال پرداخت کرده‌اید.
باکس 14 : مربوط می‌شود به میزان پولی که طی یک سال کسب کرده‌اید؛ به انضمام مزایای مشمول مالیاتی که ممکن است از کارفرمایتان دریافت کرده باشید. این شماره، بیشترین میزانی است که در ورقه‌تان وجود دارد.
باکس 40 : اگر مستمری و یا مزایای مشمول بر مالیاتی دارید که در هیچ کجای ورقه T4 درج نشده، میزان آن را در این جا خواهید یافت و شامل مواردی است از قبیل حق بیمه طرح پزشکی استانی که کارفرما پرداخت می‌کند. مقدار درج شده در باکس 40، شامل درآمد کل اشتغال شما در باکس 14 است.
باکس 44 : حق عضویت اتحادیه از مالیات کسر می‌شود و به سطر 212 بازگردانده می‌شود.
باکس 46 : کمک‌های مالی (امور خیریه) که از لیست حقوقتان انجام می‌گیرد، در این باکس است. مطمئن شوید این میزان را به صورتحساب‌های دیگرتان اضافه کرده‌اید.
اگر کارفرمایتان تا پایان ماه فوریه ورقه T4 را به شما ارایه نداد، می‌توانید این مطلب را به آژانس درآمد کانادا گزارش دهید.
اگر فکر می‌کنید اشتباهی در ورقه T4 شما رخ داده است، باید اعداد و ارقام را با بخش حقوق و دستمزد محل کارتان در میان بگذارید. اگر اشتباهی رخ داده باشد، بخش مربوطه باید اصلاحیه‌ای برای برگه T4 صادر کند. به یاد داشته باشید که شما خودتان نمی‌توانید برگه T4 را تغییر دهید، حتی اگر مطمئن باشید اشتباهی رخ داده است. شما باید درآمدتان را با T4 اشتباه پر کنید، منتظر ورقه ارزیابی بمایند و سپس اعتراض‌نامه‌ای پر کنید.

In this article

Join the Conversation