به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

متهم به سوءاستفاده جنسی ‌تبرئه شد…ج

اثبات بی‌‌گناهی برای مردانی که به تجاوز جنسی‌ متهم شده‌اند دشوار اما امکان پذیر است، مانند پرونده خواهران وندرکوی “Vanderkooy”. بر طبق گفته دو خواهر، “Patricia وSarah Vanderkooy”...

1215
1215
Share

اثبات بی‌‌گناهی برای مردانی که به تجاوز جنسی‌ متهم شده‌اند دشوار اما امکان پذیر است، مانند پرونده خواهران وندرکوی “Vanderkooy”.

بر طبق گفته دو خواهر، “Patricia وSarah Vanderkooy” که اکنون در دهه سوم زندگیشان هستند، سوءاستفاده جنسی از آنها‌ در زمانی‌ که ۴ و ۶ ساله بودند در مزرعه عمویشان رخ داده است. در سال ۲۰۰۶، آنها از عمویشان “Jack Vanderkooy” درخواست کردند تا از آنها معذرت خواهی کند.  اما او از این امر خودداری کرد و لذا دو خواهر یک سری ایمیل شامل اتهامات عمویشان را به خانواده و دوستانشان فرستادند.

قاضی “Andrew Goodman” بیان کرد که دو خواهر پذیرفته‌اند  که عمویشان را دوست نداشتند و همچنین آنها به دنبال پاسخ‌هایی برای سوالاتی بودند که منجر به مسائل مختلف روانشناختی و اجتماعی‌شان شده بود. از این رو ایمیل‌هایی را فرستادند تا اتهامات و ادعا‌هایشان را اعتبار بخشند و توجیه کنند. اما بر طبق گفته قاضی، خاطرات و ادعاهای دو خواهر مبنی بر تجاوز جنسی‌ کاملا غیر واضح است و آنها قادر به توجیه اتهامات نیستند. در نتیجه دادگاه ادعاهای آنها مبنی بر تجاوز جنسی را نپذیرفت.

بر حسب گفته “Elizabeth Grace” وکیلی که به طور خاص بر روی پرونده‌های تجاوزات جنسی‌ کار می‌کند (البته نه در این پرونده خاص)، این امر بسیار نادر و کمیاب است که قربانیان متهم به حملات جنسی‌ بی‌گناه شناخته شوند او همچنین بیان نمود که به طور قطع، دادگاه‌ها قصد تشویق و ترغیب مردم را دارند تا  پرونده‌های سوءاستفاده‌های جنسی‌ را به جریان بیاندازند. اما این تصمیم این نگرانی را نیز افزوده است که در صورت شروع یک پرونده قربانیان با افترا روبرو شوند و لذا این امر، یکی‌ از عواقب منفی‌ این تصمیم شمرده می‌‌شود. به عبارت دیگر، به طور ناخودآگاه قربانیان تجاوزات جنسی‌ ترغیب به سکوت می‌‌شوند.

“Jack Vanderkooy” اعلام نمود که پس از تصمیم دادگاه او آزاد شده است اما اضافه کرد که این پیروزی، یک پیروزی تلخ و شیرین برایش به حساب می‌آید چرا که این دعاوی قضایی آسیب زیادی به خانواده‌اش زده است. بر طبق گفته “Jack Vanderkooy”، این پرونده نشان داد که اثبات بی‌گناهی نیز ممکن است. او همچنین تصدیق نمود که دادگاه‌ها باید جهت ایجاد توازن بین تشویق قربانیان سوءاستفاده‌های جنسی‌ برای دنبال کردن پرونده‌هایشان و از سوی دیگر محافظت مردم از اتهامات ناروا راهی‌ پیدا کنند.

در این راستا، برای کمک به قربانیان تجاوزات و یا سوءاستفاده‌های جنسی، بایستی جامعه فضای بیشتری را ایجاد کند تا این افراد با راهکارهایی از جمله مشاوره با روانپزشک و یا صحبت با آشنایان نزدیک و درخواست حمایت عاطفی و روحی از آنها به‌حل مسائل‌شان بپردازند.

In this article