به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آزار و اذیت کودکان

مدتی است که به رفتار همسایه‌ام با فرزندش شک دارم، احتمال می‌دهم که این کودک مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد. آیا راهی برای پی‌گیری این موضوع وجود...

1853
1853
Share

مدتی است که به رفتار همسایه‌ام با فرزندش شک دارم، احتمال می‌دهم که این کودک مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد. آیا راهی برای پی‌گیری این موضوع وجود دارد؟

آزار و اذیت کودکان، چه به صورت جسمی و چه روحی و عاطفی به عنوان یکی از موضوعات بسیار جدی در جامعه کانادا، تلقی می‌شود. حتی اگر رفتاری، مشکوک به آزار و اذیت افراد زیر 16 سال (و یا اگر با نظر دادگاه تحت حمایت باشد، 17 سال و کمتر) باشد، باید موضوع به مقامات صلاحیت‌دار گزارش شود. افرادی که با کودکان سروکار دارند، مانند معلمان، پزشکان، پرستاران، کارمندان خدمات اجتماعی و مربیان ورزشی، وظیفه و مسئولیت خاصی برای ارائه گزارش آزار و اذیت نسبت به کودکان خواهند داشت.هرگونه احتمال معقول نسبت به وقوع آزار و اذیت برای ارایه گزارش کافی بوده و مهم نیست که دلیلی برای اثبات آن وجود داشته باشد و یا موضوع اذیت و آزار این کودک قبلاً گزارش شده باشد. ضمناً گزارش‌دهنده در برابر شکایت حقوقی، تحت حمایت قانون می‌باشد. اگر رفتار مشکوک به آزار و اذیت در حال انجام بوده و یا فردی در معرض خطر باشد، راه‌های مختلفی برای درخواست کمک وجود دارد. از جمله:
• تماس با پلیس از طریق شماره 911 و یا شماره‌های محلی اضطراری پلیس
• برای کسب اطلاعات و راهنمایی فوری در صورتی که آزار و اذیت در حال انجام باشد، تماس با انجمن کمک به کودکان (Children’s Aid Society)
• تماس با شماره‌های محلی بحران یا کمک، مانند خط حمایت از قربانیان استان آنتاریو (Ontario Victim Support Line)
• تماس با سرویس خدمات قربانیان آنتاریو (Ontario Victim Services) برای دریافت خدماتی مانند ارائه خوراک و پوشاک و پناه‌گاه موقت
• تماس با پزشک خانواده خود
• تماس با سازمان‌ها و انجمن‌های جمعیت‌های محلی برای دریافت خدمات اجتماعی
• تماس با سرویس ارجاع به وکیل، یا دفتر کمک‌های حقوقی، و یا انجمن‌های اطلاعات و آموزش عمومی حقوقی برای دریافت اطلاعات در خصوص مراکز خدمات حقوقی رایگان
• برای دریافت لیست محل‌های اسکان امن و موقت، تماس با مدیریت امور زنان آنتاریو (Ontario Women’s Directorate) و یا انجمن خانه‌های موقت آنتاریو (Ontario Association of Interval and Transition Houses)
• تماس با یک فرد مورد اطمینان در بین دوستان، اقوام و یا همسایگان
• راه ارتباطی شبانه‌روزی و بدون تعطیلی برای کودکان، نوجوانان، بزرگ‌سالان و بسیاری از جمعیت‌های ساکن کانادا، خط تماس کمک به کودکان، است.

In this article

Join the Conversation