به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آزار و اذیت کودکان

مدتی است که به رفتار همسایه‌ام با فرزندش شک دارم، احتمال می‌دهم که این کودک مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد. آیا راهی برای پی‌گیری این موضوع وجود...

499
499
Share

مدتی است که به رفتار همسایه‌ام با فرزندش شک دارم، احتمال می‌دهم که این کودک مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد. آیا راهی برای پی‌گیری این موضوع وجود دارد؟

آزار و اذیت کودکان، چه به صورت جسمی و چه روحی و عاطفی به عنوان یکی از موضوعات بسیار جدی در جامعه کانادا، تلقی می‌شود. حتی اگر رفتاری، مشکوک به آزار و اذیت افراد زیر 16 سال (و یا اگر با نظر دادگاه تحت حمایت باشد، 17 سال و کمتر) باشد، باید موضوع به مقامات صلاحیت‌دار گزارش شود. افرادی که با کودکان سروکار دارند، مانند معلمان، پزشکان، پرستاران، کارمندان خدمات اجتماعی و مربیان ورزشی، وظیفه و مسئولیت خاصی برای ارائه گزارش آزار و اذیت نسبت به کودکان خواهند داشت.هرگونه احتمال معقول نسبت به وقوع آزار و اذیت برای ارایه گزارش کافی بوده و مهم نیست که دلیلی برای اثبات آن وجود داشته باشد و یا موضوع اذیت و آزار این کودک قبلاً گزارش شده باشد. ضمناً گزارش‌دهنده در برابر شکایت حقوقی، تحت حمایت قانون می‌باشد. اگر رفتار مشکوک به آزار و اذیت در حال انجام بوده و یا فردی در معرض خطر باشد، راه‌های مختلفی برای درخواست کمک وجود دارد. از جمله:
• تماس با پلیس از طریق شماره 911 و یا شماره‌های محلی اضطراری پلیس
• برای کسب اطلاعات و راهنمایی فوری در صورتی که آزار و اذیت در حال انجام باشد، تماس با انجمن کمک به کودکان (Children’s Aid Society)
• تماس با شماره‌های محلی بحران یا کمک، مانند خط حمایت از قربانیان استان آنتاریو (Ontario Victim Support Line)
• تماس با سرویس خدمات قربانیان آنتاریو (Ontario Victim Services) برای دریافت خدماتی مانند ارائه خوراک و پوشاک و پناه‌گاه موقت
• تماس با پزشک خانواده خود
• تماس با سازمان‌ها و انجمن‌های جمعیت‌های محلی برای دریافت خدمات اجتماعی
• تماس با سرویس ارجاع به وکیل، یا دفتر کمک‌های حقوقی، و یا انجمن‌های اطلاعات و آموزش عمومی حقوقی برای دریافت اطلاعات در خصوص مراکز خدمات حقوقی رایگان
• برای دریافت لیست محل‌های اسکان امن و موقت، تماس با مدیریت امور زنان آنتاریو (Ontario Women’s Directorate) و یا انجمن خانه‌های موقت آنتاریو (Ontario Association of Interval and Transition Houses)
• تماس با یک فرد مورد اطمینان در بین دوستان، اقوام و یا همسایگان
• راه ارتباطی شبانه‌روزی و بدون تعطیلی برای کودکان، نوجوانان، بزرگ‌سالان و بسیاری از جمعیت‌های ساکن کانادا، خط تماس کمک به کودکان، است.

dadgar main author
In this article

Join the Conversation

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.