به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا ایمن‌سازی در کانادا اجباری است؟ باید حتما فرزندم را واکسینه کنم؟

ایمن‌سازی در کانادا اجباری نیست، اما آیین نامه‌ای است که مشخص می‌کند چگونه بیشتر افراد جامعه می‌توانند خود را در برابر بسیاری از بیماری‌ها مصون نگه دارند و...

2901
2901
Share

ایمن‌سازی در کانادا اجباری نیست، اما آیین نامه‌ای است که مشخص می‌کند چگونه بیشتر افراد جامعه می‌توانند خود را در برابر بسیاری از بیماری‌ها مصون نگه دارند و از گسترش آن جلوگیری کنند. برخی از استان‌ها از خانواده‌ها می‌خواهند تا کودک را قبل از ورود به مدرسه در برابر بعضی از بیماری‌ها واکسینه کنند، اما این به معنای اجباری بودن این امر تلقی نمی‌شود. اما خانواده‌ها (یا بچه‌ها، در صورتی که به سن قانونی برای تصمیم‌گیری رسیده باشند) می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا مایل به واکسینه شدن کودکشان (یا بچه‌ها، خودشان) هستند یا خیر. اما باید در نظر داشته باشند که اگر مایل به ایمن سازی نباشند، ممکن است در زمان شیوع بیماری، از ورود بچه به مدرسه جلوگیری شود و از او بخواهند که در خانه بماند. طراحی این برنامه بر این اساس استوار است که بتواند کودک واکسینه نشده را در برابر بیماری حفظ نموده و از شیوع بیماری جلوگیری کند. مقررات ورود به مدرسه نیز این امکان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند تا برنامه ایمن‌سازی فرزند خود را به روز نمایند. کارمندان مراقبت‌های بهداشتی نیز لازم است خود را در برابر بعضی از بیماری‌ها، مانند هپاتیت ب واکسینه کرده و یا حتما به صورت سالیانه از واکسن آنفولانزا استفاده کنند. اگر از این کار امتناع کنند، ممکن است در زمان شیوع بیماری از آنها خواسته شود تا مدتی در محل کار خود حضور نداشته باشند.

In this article

Join the Conversation