به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

از آغوش گرم تا فضای سرد طلاق

هنگام طلاق، حق حضانت فرزندان یکی‌ از مهمترین مسائلی‌ است که دو طرف باید در مورد آن به توافق برسند. حضانت اطفال یا به یکی‌ از والدین داده...

2941
2941
Share

هنگام طلاق، حق حضانت فرزندان یکی‌ از مهمترین مسائلی‌ است که دو طرف باید در مورد آن به توافق برسند. حضانت اطفال یا به یکی‌ از والدین داده می‌شود “Sole Custody”، یا هردوی آنها به‌ طور مشترک حضانت فرزندان را به عهده می‌گیرند” Joint or Shared Custody”.
پدر یا مادری که حق حضانت فرزندان را ندارد معمولاً در زمان‌های از پیش تعیین شده اجازه دیدار از فرزندان را خواهد داشت. به این حق، در اصطلاح “دسترسی‌ به فرزندان Access” گفته می‌شود. بهتر است والدین بین خود برای حضانت فرزندان توافق کنند. چراکه واگذار کردن این مساله به دادگاه کاری پرهزینه، غیر قابل پیش‌بینی‌ و از نظر عاطفی ناخوشایند خواهد بود. اما اگر والدین نتوانند بین خود توافق کنند، دادگاه بر اساس مصلحت فرزندان در مورد حق حضانت و دسترسی به آنان حکم می‌دهد. در این تصمیم‌گیری روابط عاطفی و علاقه هر یک از والدین به آنها، اینکه کدام یک بهتر می‌توانند به فرزندان در آموزش و راهنمایی آنان کمک کنند و دیگر احتیاجات زندگی‌ آنان را برآورده سازند، در نظرگرفته می‌شود. همچنین در صورت لزوم دادگاه دستور می‌دهد تا یک روان‌شناس با فرزندان و والدین به دفعات متوالی‌ ملاقات کرده و پس از بررسی‌، توصیه خود را در مورد اینکه چه کسی‌ برای حضانت فرزندان مناسب‌تر است به دادگاه اعلام کند.
در حضانت فردی “Sole Custody” یکی‌ از والدین به تنهایی مسئولیت سرپرستی فرزندان را برعهده دارد. در این حالت کلیه تصمیم‌گیری‌های مهم در زندگی‌ فرزندان برعهده آن فرد است. البته برخی‌ والدین توافق می‌کنند که فرد سرپرست، قبل از هر تصمیمی در مورد فرزندان با طرف دیگر مشورت کند. برخلاف تصور عمومی‌، درصورت فوت پدر یا مادری که حضانت فرزندان را برعهده داشته، سرپرستی آنان بطور خودکار به پدر یا مادری که حضانت نداشته واگذار نمی‌شود. حضانت فرزندان پس از فوت سرپرست به مدت ۹۰ روز به کسی‌ که او قبل از فوت تعیین کرده واگذار می‌شود. پس از ۹۰ روز، آن شخص یا هر فرد دیگری می‌تواند برای گرفتن حضانت فرزندان درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
در حضانت فردی، مسافرت یا نقل مکان پدر یا مادر به همراه فرزندان اغلب موجب نارضایتی فرد دیگر می‌شود. پدر یا مادری که حضانت ندارد می‌تواند درخواست خود را برای جلوگیری از مسافرت یا نقل مکان فرزندان و فردی که حضانت آنها را برعهده دارد، به دادگاه ارائه دهد. در این صورت فرد سرپرست فرزندان باید ثابت کند که منافع این سفر یا نقل مکان برای فرزندان، بیشتر از ضرری است که در صورت ندیدن پدر یا مادر خود متحمل می‌شوند.
در حضانت مشترک “Joint Custody”، برخی‌ والدین به نوبت فرزندان را پیش خود نگه می‌دارند و برخی‌ دیگر محل سکونت یکی‌ از والدین را بعنوان محل زندگی‌ دائمی فرزندان انتخاب می‌کنند. اما در هر صورت، هردوی آنها مسئولیت نگهداری و سرپرستی فرزندان را از نظر قانونی‌ برعهده دارند و در تصمیمات مهم در بزرگ کردن فرزندان مشارکت می‌کنند. داشتن حضانت مشترک ساده نیست و والدین باید با یکدیگر همکاری داشته باشند. اگر می‌خواهید حضانت فرزندان خود را برعهده بگیرید یا حق دسترسی‌ “Access” به آنان را داشته باشید، حتما با یک وکیل صحبت کنید.

In this article