به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

باز هم مهریه دردسرساز شد

مهریه که یکی از سنت‌ها و قوانین ایرانی است گاه موجب ایجاد مسائل حقوقی در کشورهایی نظیر کانادا می‌شود. داستان این پرونده از جایی‌ شروع شد که یک...

3965
3965
Share

مهریه که یکی از سنت‌ها و قوانین ایرانی است گاه موجب ایجاد مسائل حقوقی در کشورهایی نظیر کانادا می‌شود.
داستان این پرونده از جایی‌ شروع شد که یک زوج در ایران در مارس ۲۰۱۲ ازدواج کردند و پدر و مادر داماد ۵۰ درصد از سهم یک خانه مسکونی را به عروس جدیدشان به عنوان مهریه واگذار کردند. ولی‌ این زوج جوان در دسامبر ۲۰۱۳ از هم جدا شده و هر یک به طور مستقل زندگی‌ کردند. شوهر نیز درخواست طلاق خود را به دادگاه ارایه کرد.
شوهر هم‌چنین از دادگاه درخواست کرد تا سهم واگذارشده به همسرش به پدر و مادر او باز گردد، زیرا این هدیه با شرط این که این ازدواج دوام داشته باشد منتقل شده بود و با برهم خوردن آن ملک باید به مالک او باز گردد.
شوهر و پدر و مادر او مدعی شدند که این ازدواج تنها با هدف کسب اموال و اخذ اقامت کانادا صورت گرفته است و در نتیجه کلاهبرداری محسوب می‌شود. آن‌ها هم‌چنین مدعی شدند که سند ملک را تحت تاثیر خانواده عروس امضا کرده‌اند و در نتیجه این انتقال باید باطل شود. آن‌ها در دادخواست خود اعلام کردند که پدر عروس به طور شفاهی‌ متعهد شده است که اگر ازدواج بر هم خورد ملک برگردانده می‌شود.
طرف دیگر در این پرونده مدعی شد که انتقال ملک غیر قابل ابطال و بدون هیچ شرط و شروطی است، در نتیجه خانواده شوهر او نمی‌توانند این انتقال را باطل کنند. قاضی نیز با تایید این ادعا رای داد که انتقال این ملک غیر قابل ابطال است. شوهر و خانواده او بر این تصمیم قاضی تقاضای تجدید نظر کردند و خواستار ارایه مدارک بیش‌تر و ارایه نظر متخصصین در مورد قوانین و رسوم ایرانی‌ شدند.
در دادگاه تجدید نظر قاضی پس از شنیدن نظر متخصصین وبررسی مدارک جدید اعلام کرد که رسوم و قوانین مربوط به مهریه در ایران و توضیحات پیرامون آن، هیچ نقشی‌ در تعیین هدف و نیت پدر و مادر شوهر برای انتقال ملک ندارد و قاضی در تشخیص این که ملک به عنوان هدیه و بدون هیچ شرط و شروطی منتقل شده است، اشتباهی‌ نکرده است. این دادگاه حکم کرد که تمام مدارک و ادله پیرامون این پرونده نشان دهنده انتقال ملک است و توافقات و یا تعهدات شفاهی‌ پدر عروس، طرفین قرار داد را ملزم به هیچ شرطی نمی‌کند و بی‌ تاثیر است. اجرای تعهداتی از این قبیل در مورد انتقال املاک و دارایی‌ها باید به صورت کتبی‌ ثبت شود. در نتیجه مهریه و رسوم و سنت‌های آن در ایران و تعهدات پیرامون آن بدون ثبت آن‌ها اثری بر رای دادگاه در مورد انتقال ملک به صورت هدیه ندارد و زوجه توانست دارایی خود را حتی با بر هم خوردن ازدواج حفظ کند.

In this article

Join the Conversation