به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

بی احتیاطی یک داماد، ناکامی یک جوان

ازدواج و مراسم مربوط به آن برای زوج‌های جوان بسیار هیجان انگیز و شادی آور است. ولی‌ گاهی این مراسم شاد با بی‌ احتیاطی یک نفر تبدیل به...

3209
3209
Share

ازدواج و مراسم مربوط به آن برای زوج‌های جوان بسیار هیجان انگیز و شادی آور است. ولی‌ گاهی این مراسم شاد با بی‌ احتیاطی یک نفر تبدیل به یک دردسر بزرگ می‌شود. لیلاند ترنر به همراه برادر خود لین و چندی از دوستانشان برای برگزاری مهمانی آخرین روز مجردیش …. به یک بار رفته بودند. لیلاند در این مهمانی لباسی بسیار عجیب پوشیده بود و با خود یک زنجیر و توپی‌ آهنی به وزن ۳۲ پوند را حمل می‌کرد. این زنجیر همانند زنجیری بود که به زندانیان برای جلوگیری از فرارشان بسته می‌شود و این یک هدیه از طرف لین به او داده شده بود. این زنجیر بصورت یک شوخی‌ نشان‌ دهنده اسارت لیلاند بعد از ازدواج بود.
در این مهمانی لیلاند به همراه دوستانش به نوشیدن مشروبات الکلی مشغول بود ولی‌ لین از نوشیدن الکل خودداری کرد. بعد از ترک محل مهمانی لین زنجیر و توپ آهنین را به مپچ پای لیلاند وصل کرد و لیلاند همراه با لباس عجیب و زنجیر و توپ آهنی و در حالت مستی از بار خارج شد. در این وضعیت بود که لین و لیلاند، شاکی‌ این پرونده که ۱۹ سال بیشتر نداشت را دیدند. شاکی‌ این پرونده، بعد از دیدن لیلاند در آن لباس شروع به مسخره کردن او و لباسش کرد. لین سعی‌ کرد که گروه را محل حادثه دور کند و به مجادله خاتمه دهد ولی‌ تمسخر از طرف شاکی‌ بیشتر شد و حادثه تبدیل به یک مجادله شد. لیلاند که از حرف‌های شاکی‌ عصبانی‌ شده بود او را هل داد. در اثر این برخورد فیزیکی‌ از طرف لیلاند، شاکی‌ به زمین افتاد و سرش به سنگ فرش برخورد کرد و بیهوش شد. شاکی‌ چندین روز در حالت کما بود و بعد از آن نیز صدمات بسیار جدی به مغزش وارد شد.
بعد از این حادثه و صدمات ناشی‌ از ان، شاکی‌ این پرونده، از هر دو برادر، لیلاند و لین، برای گرفتن خسارت برای از دست دادن در آمد و توانی‌ کار کردن، هزینه‌های نگهداری او در آینده، هزینه نگهداری او از طرف خانواده‌اش، و خسارت‌های دیگر که در قانون در نظر گرفته شده است، به دادگاه شکایت کرد.
لین در دفاع از خود به دادگاه اعلام کرد که او هیچ مسئولیتی برای حفظ شاکی‌ در مقابل برادرش را نداشته است و نباید خسارتی را پرداخت کند. لیلند نیز ادعا کرد او فقط شاکی‌ را برای خارج کردن از محدوده شخصی خود هل داده است و نیروی وارد شده از طرف او بیشتر از حد لازم برای این کار نبوده است. همچنین مدعی شد که شاکی‌ به خاطر برانگیختن او به این کار در ایجاد این حادثه و صدمات ناشی‌ از آن شریک بوده است.
دادگاه استانی بریتیش کلمبیا به بررسی‌ این پرونده و مدارک مربوط به آن پرداخت. دادگاه اعلام کرد، اگرچه لین زنجیر و توپ آهنین را به مهمانی آورده و آن را به مچ پأ لیلاند وصل‌ کرده بود، ولی‌ او هیچ وظیفه‌ای برای مواظبت از برادر خود نداشته است و بستن زنجیر به پای برادرش و یا دور شدن از محل حادثه هیچ استانداردی را نقض نمی‌کند. دادگاه لین را از هرگونه مسئولیتی مبرا دانست.
در مورد مسئولیت لیلاند در این حادثه دادگاه رای داد که لباس لیلاند منجر به جلب توجه مردم و خود دعوتی برای تمسخر محسوب می‌شده است. ولی‌ لیلاند باید در مقابله با شاکی‌ از یک نیرو و فشار قابل قبول و منطقی‌ استفاده می‌کرده است. نیرویی که لیلاند برای هل دادن شاکی‌ به کار برده بسیار زیاد و همراه با بی احتیاطی بوده و باعث آسیب شاکی‌ شده است.
البته دادگاه از طرف دیگر در رای خود اینگونه عنوان کرد که شاکی‌ نیز با اعمال خود لیلاند را به این کار بر انگخته است و در نتیجه او نیز در این حادثه به طور نسبی‌ مقصر و شریک است. دادگاه میزان مسئولیت لیلاند را به همین دلیل ۳۰ درصد کاهش داد ولی‌ با توجه به شرایط شاکی‌ از نظر صدمات مغزی و خسارت دیگر لیلاند را محکوم به پرداخت دویست و پنجاه هزار دلار برای خسارت‌های کلی‌، چهل هزار دلار برای درآمد از دست رفته در گذشته، سیصد و پنجاه هزار دلار برای از دست دادن قدرت کار و درآمد، چهل هزار دلار برای پدر و مادر شاکی‌ که مجبور به نگهداری از او بوده‌اند و صد و ده هزار دلار برای هزینه‌های درمان در آینده کرد.

این پرونده و پرونده‌های مشابه درس عبرتی است برای همه افراد که گاه زیاده روی در جشن‌ها و مهمانی‌ها عواقب بسیار ناگواری چه از نظر مالی‌ و چه از نظر جانی می‌تواند به دنبال داشته باشد و بهتر است تعادل در همه مواقع رعایت شود. زیرا قانون و دادگاه، افراد را در مقابل بی‌‌احتیاطیشان مقصر می‌داند.

In this article

Join the Conversation