به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

زندگی زیر یک سقف در سایه قانون

توافقنامه زندگی مشترک چیست؟ توافقنامه زندگی مشترک، یک قرارداد کتبی است (شبیه به مفهوم سند ازدواج یا قرارداد قبل از ازدواج برای زوجهایی که بطور قانونی ازدواج می‌کنند)...

960
960
Share

توافقنامه زندگی مشترک چیست؟
توافقنامه زندگی مشترک، یک قرارداد کتبی است (شبیه به مفهوم سند ازدواج یا قرارداد قبل از ازدواج برای زوجهایی که بطور قانونی ازدواج می‌کنند) که بین دو شریک زندگی بسته می‌شود. هدف اصلی آن، این است که در صورت جدا شدن طرفین قرارداد، حقوق هر یک از همسرها در رابطه با اموال و دارایی ها مشخص گردد. در صورت نداشتن توافقنامه ی زندگی مشترک، تنها حقی که زوجین به هنگام جدایی خواهند داشت، مطالبه حمایت مالی می‌باشد. برخلاف زوجین ازدواج کرده، افرادی که با هم ازدواج نکرده و فقط با هم زندگی می‌کنند، دارای هیچ‌گونه حق از پیش تعیین شده برای تقسیم اموال پس از جدایی نمی‌باشند.

توافقنامه زندگی مشترک شامل چه مواردی می‌باشد؟
توافقنامه زندگی مشترک همچنین می‌تواند زوجین زندگی مشترک را (افرادی که با هم ازدواج نکرده و فقط با هم زندگی می‌کنند) از حقوقی که بطور اتوماتیک به زوجین ازدواج کرده داده می‌شود، برخوردار نماید. بخصوص براساس قانون خانواده انتاریو:
” دو شخصی که با هم زندگی می‌کنند یا قصد دارند با هم زندگی کنند و همسر قانونی هم نیستند، می‌توانند وارد قراردادی شوند که در آن بر حقوق و تعهدات مربوطه خود طی زندگی مشترک، پایان زندگی مشترک و یا وفات، توافق می‌کنند که شامل موارد زیر است:
• مالکیت یا تقسیم دارایی؛
• تعهدات حمایتی؛
• حق جهت دهی به آموزش و تربیت اخلاقی فرزندان خود و نه حق حضانت و دسترسی به فرزندان؛ و
• هر مورد دیگری در حل و فصل امور آنها ”

چرا داشتن توافقنامه زندگی مشترک حائز اهمیت می‌باشد؟
طبق قانون، داشتن توافقنامه زندگی مشترک الزامی نیست. با این حال، اغلب اوقات داشتن این توافقنامه به دو دلیل ایده خوبی محسوب می‌شود. اول اینکه، به شما و همسرتان این فرصت داده می‌شود تا درصورت پایان یافتن رابطه، در مورد آنچه انتظار دارید، بحث نمایید. دوم اینکه، این امکان به شما داده می‌شود تا حقوقی برای خود وضع کنید که در صورت نداشتن این توافقنامه، قانون این حقوق را برای شما فراهم نمی‌کند. به عنوان مثال، هر دوی شما می‌توانید توافق کنید که، درصورت جدایی، اموالتان را بطور مساوی تقسیم نمایید. یا، می‌توانید توافق کنید که هیچ کدام از شما تعهد در قبال حمایت مالی از دیگری ندارد. تنها موردی که نمی‌تواند در توافقنامه زندگی مشترک قید شود، تصمیم‌گیری در رابطه با حضانت فرزندان و دسترسی به آنها است.

چگونگی وضع توافقنامه زندگی مشترک
جهت وضع توافقنامه قانونی زندگی مشترک، شما و همسرتان باید نسبت به وضعیت مالی خود کاملا صادق بوده و هردوی شما باید توافقنامه را در حضور یک شاهد امضا نمایید. نباید هیچ فشار و یا تهدیدی برای امضا کردن توافقنامه وجود داشته باشد. هر دو طرف توافقنامه زندگی مشترک باید مشاوره قانونی جداگانه داشته باشند و توافقنامه باید بصورت جداگانه در اختیار هر یک از آنها جهت امضا کردن قرار گیرد.
اگر شما و شریک زندگی‌تان تصمیم بگیرید ازدواج کنید، توافقنامه زندگی مشترک فسق نمی‌شود. پس از ازدواج کردن، این توافقنامه بصورت اتوماتیک تبدیل به قرارداد قانونی ازدواج خواهد شد.
اگرچه توافقنامه ی زندگی مشترک می‌تواند توسط خود شما نوشته شود، بهتر است که با یک وکیل تماس برقرار کنید تا مطمئن شوید توافقنامه شما بدرستی حافظ منافع شما بوده و دارای الزامات قانونی است. اگر پیش از امضا کردن توافقنامه، شما و شریک زندگی تان با دو وکیل متفاوت صحبت کنید، توافقنامه شما محکمتر خواهد بود. با انجام این کار، هیچ یک از زوجین نمی‌تواند بعدها بگوید که متوجه آنچه بر سرش توافق کرده، نشده است.
داشتن سوء پیشینه بر حضانت فرزندان و به فرزندخواندگی پذیرفتن کودکان تاثیر می‌گذارد. برای پاک کردن سوء پیشینه خود، با شماره تلفن رایگان
7767-898-866-1 تماس حاصل کنید و یا در Pardon Pros مطالب بیشتری را بیاموزید. این کار ساده تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

In this article

Join the Conversation