به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوال و جواب حقوقی- تغییر نام خانوادگی

در زمان ازدواج نام خانواد‌گی‌ام را به نام همسرم تغییر دادم، حال که طلاق گرفته‌ام می‌خواهم نام قبلی‌ خودم را داشته باشم. مراحل این کار چیست و چگونه...

1124
1124
Share

در زمان ازدواج نام خانواد‌گی‌ام را به نام همسرم تغییر دادم، حال که طلاق گرفته‌ام می‌خواهم نام قبلی‌ خودم را داشته باشم. مراحل این کار چیست و چگونه باید اقدام کنم؟

هنگام طلاق یا در صورت فوت همسر، می‌توانید مجددا از نامی‌ که قبل از ازدواج داشتید استفاده کنید. اگر هنگام ازدواج فرم Election to Change Surname  را پر کرده‌اید، برای بازگشت به نام قبلی‌ خود باید فرم Election to Resume Former Surname را تکمیل کنید. همچنین باید یک کپی‌ از مدارک طلاق (یا فوت همسر) را همراه با گواهی تغییر نام و گواهی تولد یا شناسنامه ارائه دهید. این فرم را فقط با تماس با اداره Registrar General با شماره  1-800-461-2156 می‌توانید تهیه کنید. وقتی‌ تغییر نام انجام شد، گواهی تغییر نام را دریافت خواهید کرد. نکته مهم این است که فرم Election to Resume Former Surname  باید ظرف مدت حداکثر 90روز از تاریخ طلاق یا فوت ارائه شود.

In this article