به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سؤال شما هم باشد!

پرسش: از طریق برنامه استانی به کانادا آمدم. آیا باید در آن استان اقامت کنم؟ پاسخ: بله. برنامه‌های استانی مقرر می‌کند که افرادی که اقامت دایم گرفته‌اند، حداقل...

2479
2479
Share

پرسش: از طریق برنامه استانی به کانادا آمدم. آیا باید در آن استان اقامت کنم؟
پاسخ: بله. برنامه‌های استانی مقرر می‌کند که افرادی که اقامت دایم گرفته‌اند، حداقل به مدت دو سال در استان مورد نظر زندگی کنند و به همین دلیل شرایط خاصی را موقع ورود افراد برای آن‌ها در نظر می‌گیرند. اگر چه اداره سازمان ناظر بر رعایت مقررات برنامه استانی تعطیل شده است، دولت در مراحل دیگر روند مهاجرت مانند تمدید کارت اقامت یا درخواست شهروندی، این شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهد.

Q: I came here on a Provincial Nominee Program.  Do I have to live in that province?
A: The short answer is yes.  PNP programs envision that the new permanent resident will live in their province for at least 2 years, and often puts specific conditions on you upon landing to that effect.  While the branch of the government that used to review your compliance with PNP obligations has closed, the government checks on your compliance with these terms at other stages of your immigration process, such as when you renew your PR card or make an application for Canadian citizenship.

پرسش: از دست دادن سپرده برنامه استانی اهمیتی برایم ندارد. آیا می‌توانم با صرف نظر از آن، درهر جایی که بخواهم اقامت کنم؟
پاسخ: خیر. از دست دان سپرده تنها یکی از پیامد‌های عدم انجام تعهدات برنامه استانی است. اگر شما به کانادا بیایید و نسبت به استان پذیرنده هیچ تعلق خاطری نداشته باشید، ممکن است نظر دولت این باشد که در باره قصد خود برای اقامت در آن استان به دولت دروغ گفته‌اید که این عمل مصداق “تدلیس” (اظهارات خلاف واقع) است. در پی آن، دولت ممکن است اقداماتی را برای پس گرفتن کارت اقامت دایم شما انجام دهد. در صورتی که برای زندگی در آن استان تلاش کرده باشید ولی به هر دلیلی مانند پیدا نکردن کار، آب و هوای بسیار سردتر از انتطار شما در آن جا، نبود رشته دانشگاهی مورد نظر فرزندتان، عدم استقبال جامعه و غیره ازعهده این کار بر نیامده باشید، ممکن است این بحث را مطرح کنید که قصد اقامت در آن استان را داشتید اما بنا بر شرایطی این عمل برای شما مقدور نیست. برای مشاوره در باره شرایط خاص خودتان، باید با وکیلی صحبت کنید.

Q: I don’t care about losing the deposit I made to the PNP.  Can I otherwise move wherever I want?
A: No. Losing your deposit is only one aspect of the requirement to fulfill your PNP obligations.  If you come to Canada, and have no attachment to the province that nominated you, the government’s position may be that you lied about your intentions to live there in the first place, known as “misrepresentation”.  Accordingly, they may initiate a process for taking back your PR.  Where you have tried to live in that province but cannot manage to do so for whatever reason, (for example, you cannot find work, or it was much colder than you expected, or the universities do not have the program your child needs, or you do not feel welcome, etc.) there may be room to argue that you did intend to live in that province but, due to circumstances, you cannot.  You should speak to an authorized legal representative about your individual circumstances.

In this article