به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کارشناسان می‌گویند برنامه مهاجرت از طریق ورود سریع، بیشتر بر روی کارمندان با دستمزد پایین تمرکز دارد

بر نامه ورود سریع نیروی کار در اولین سال اجرای خود بیشتر پذیرای آشپز و نیروی کار در بخش غذایی بوده است تا مهندسین و متخصصین کارشناسان متعقدند...

3195
3195
Share

بر نامه ورود سریع نیروی کار در اولین سال اجرای خود بیشتر پذیرای آشپز و نیروی کار در بخش غذایی بوده است تا مهندسین و متخصصین

کارشناسان متعقدند که نتیجه برنامه مهاجرتی جدید که از ابتدا برای همسان‌سازی ورود کارگران خارجی با نیازهای بازار کار کانادا به اجرا درآمد، باید زنگ خطری برای سیاست‌گذاران باشد.
پارمیت منگا، مشاور مهاجرتی تورنتو، می‌گوید طبق برنامه جدید ورود سریع، مهاجرین جدید بیشتر متقاضی کار در مشاغل کم‌درآمد و پرخطر هستند تا مشاغل حرفه‌ای. او اظهار نگرانی کرد که این برنامه جدید باعث شود مهاجرین نتوانند کار ثابت پیدا کنند و یا حقوقشان توسط کارفرمایان رعایت نشود.
این مشکل بیشتردر تورنتو قابل مشاهده است، که هم تعداد بیشتر مهاجرین به آنجا وارد می‌شوند و هم بیشتر مشاغل در این شهر بی‌ثبات هستند. طبق گزارش یونایتد وی در سال 2013، بیش از نیمی از استخدام‌ها در این شهر به صورت نیمه‌وقت و یا قراردادی بوده است.
سال اول اجرای برنامه ورود سریع، دولت 191.279 پرونده دریافت کرد که تعداد 31 هزار پرونده دعوت‌نامه برای اقامت دایم داشته‌اند. صدها شاخه کاری تحت این برنامه وجود دارد اما کارگران متقاضی در بخش غذایی و آشپزی 16 درصد کل دعوت‌نامه‌ها را شامل می‌شوند.
از متقاضیان کار در بخش غذایی دعوت می‌شود تا برای اقامت دایم اقدام کنند در حالی که تقاضای کار مشخصی در دست ندارند، در حالی که استادان دانشگاه و مهندسین تا زمانی که کار مشخصی پیدا نکرده‌اند، نمی‌توانند برای اقامت دایم اقدام کنند.
منگا اضافه کرد که کل این برنامه باید بازنگری شود تا بتوان بهتر تشخیص داد که بازار کار در کانادا به چه افرادی احتیاج دارد. وی افزود درست است که بخش غذایی و خوراک در کانادا با کمبود نیروی کار روبرو است اما این به‌دلیل بازده کم و شرایط کاری نامناسب در این بخش است. کارگران این بخش خیلی بیشتر باعث سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرند.

In this article

Join the Conversation