به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصلاح نام/ یا تاریخ تولد

سوال: نام و/یا تاریخ تولد من متفاوت از آن چیزی است که به اداره مهاجرت اعلام کرده‌­ام. چگونه می‌توانم این اطلاعات را اصلاح کنم؟ پاسخ: این بستگی به...

1011
1011
Share

سوال: نام و/یا تاریخ تولد من متفاوت از آن چیزی است که به اداره مهاجرت اعلام کرده‌­ام. چگونه می‌توانم این اطلاعات را اصلاح کنم؟

پاسخ: این بستگی به آن دارد که پرونده شما تا کدام مرحله پیش رفته باشد. بسته به مرحله‌­ای که در آن هستید، ممکن است نتایج و عواقب جدی‌­تری در انتظار شما باشد، مانند تحقیقات درباره ارایه اطلاعات غلط و بازپس­‌گیری وضعیت اقامتی که بر اساس اطلاعات اشتباه یا نادرست به دست آورده‌­اید. چنانچه پرونده شما همچنان درحال بررسی باشد، می­‌توانید اطلاعات صحیح را در جریان پرونده ارایه کنید. بنابر اطلاعاتی که قبلاً در اختیار اداره مهاجرت قرار داده‌­اید، ممکن است هویت شما زیر سوال رفته و/یا ممکن است به جهت خودداری از ارایه اطلاعات صحیح، موضوع تحت عنوان ارایه اطلاعات غلط مورد بررسی قرار گیرد. به شما احتمالاً فرصتی داده خواهد شد تا به صورت کتبی و یا حضوری و شخصاً در خصوص این موارد توضیح دهید. در این‌صورت نه تنها باید درباره موضوع هویت واقعی خود توضیح دهید بلکه باید در خصوص علت عدم ارایه اطلاعات صحیح در قبل نیز توضیح دهید. درخصوص هویت، شما می‌­توانید به اصل اسناد صادر شده توسط دولت برای اثبات هویت صحیح خود استناد کنید. در غیراینصورت شما باید از راه­های دیگر برای جایگزین کردن اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده‌­اید با اطلاعاتی که ادعا می­‌کنید صحیح است استفاده کنید. در خصوص عدم ارایه اطلاعات صحیح نیز توضیحات و مستندات شما می­‌تواند بین یک توضیح ساده، مانند بروز اشتباه چاپی و یا ارائه اسناد حقوقی برای تغییر رسمی مشخصات درخصوص موارد جدی­‌تر ‌­باشد.

چنانچه پرونده شما تایید شده باشد، بسته به اینکه آیا آن اطلاعاتی که ارایه نشده تاثیری بر روی ارزیابی و بررسی پرونده شما داشته یا خیر، ممکن است با عواقبی مانند بازپس‌­گیری وضعیت اقامتی مواجه شوید. بسته به شرایط، ممکن است وضعیت اقامتی که به دست آورده‌­اید، مانند اقامت دایم و یا حتی شهروندی کانادا از شما بازپس گرفته شود. بازپس­‌گیری وضعیت اقامتی لزوماً نیازی به قصد دروغگویی شما ندارد، حتی در صورتی که این دروغ غیر عمد و یا در نتیجه توصیه وکیل یا مشاور شما بوده باشد. در این موارد، عامل تعیین کننده تاثیری است که ارائه اطلاعات صحیح می‌تواند روی بررسی اولیه پرونده داشته باشد.

 

In this article

Join the Conversation