به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

انگشت نگاری و اداره مهاجرت

سوال:شنیده ام که برای ارایه هرگونه درخواست به اداره مهاجرت، باید انگشت نگاری انجام شود. آیا این مطلب صحیح است؟ پاسخ: تغییراتی در زمینه نیاز به انجام انگشت...

1209
1209
Share

سوال:شنیده ام که برای ارایه هرگونه درخواست به اداره مهاجرت، باید انگشت نگاری انجام شود. آیا این مطلب صحیح است؟

پاسخ: تغییراتی در زمینه نیاز به انجام انگشت نگاری درخصوص درخواست‌های ارایه شده به اداره مهاجرت انجام شده است. پاسخ به این سوال به سن شما و اینکه آیا قبلاً و در چه زمانی انگشت نگاری داده‌اید بستگی دارد.

به صورت کلی دولت کانادا اطلاعات و سوابق انگشت نگاری کلیه متقاضیان پناهندگی از داخل یا خارج از کانادا، افرادی که دستور خروج از کشور را دریافت می‌کنند و همچنین افرادی که ملیت آنها جزء۳۰ کشور مشخص شده، از جمله ایران می‌باشد، را جمع آوری می‌کند. تا پیش از این، کلیه متقاضیان از کشورهای مشخص شده، که سن آنها بین ۱۴ تا ۷۹ سال بود و برای اقامت موقت از جمله ویزای توریستی، اجازه تحصیل و اجازه کار اقدام می‌کردند، برای هر بار ثبت درخواست، باید انگشت نگاری انجام می‌دادند. این دستور شامل افرادی هم می‌شد که برای درخواست قبلی خود انگشت نگاری انجام داده بودند، حتی اگر زمان آن چند هفته یا چند ماه پیش از ارایه درخواست بعدی می بود.

از تاریخ ۳۱ جولای سال ۲۰۱۸ دو تغییر مهم در این خصوص اجرایی می‌شود. نخست آنکه انگشت نگاری‌هایی که پس از ۳۱ جولای انجام می‌شود به مدت ۱۰ سال اعتبار خواهد داشت؛ به این معنی که متقاضی نیازی به انجام انگشت نگاری مجدد برای درخواست بعدی خود ندارد حتی اگر درخواست جدید، متفاوت از درخواست قبلی باشد. دوم آنکه انجام انگشت نگاری برای درخواست اقامت دائم متقاضیانی که جزو فهرست کشورهای مشخص شده می‌باشند نیز لازم است.

با توجه به افزایش تعداد متقاضیان انگشت‌نگاری و به منظور ارایه خدمات، دولت کانادا دفاتر صدور ویزای بیشتری را در سراسر دنیا بازگشایی خواهد کرد تا خدمات موقت انگشت نگاری در مناطقی که دفاتر صدور ویزا وجود ندارد ارائه دهند. اما هیچ برنامه ای برای بازگشایی دفتر صدور ویزا و یا ارایه خدمات موقت برای انگشت نگاری در ایران پیش بینی نشده است.

In this article

Join the Conversation