به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

دستور خروج از کانادا

پرسش: من دستور خروج از کانادا دریافت کردم. معنای این دستور چیست و آیا امکان برگشت من به کانادا در آینده وجود دارد؟ پاسخ: پیامدهای دستور خروج از...

1337
1337
Share

پرسش: من دستور خروج از کانادا دریافت کردم. معنای این دستور چیست و آیا امکان برگشت من به کانادا در آینده وجود دارد؟

پاسخ: پیامدهای دستور خروج از کانادا بستگی به نوع دستوری دارد که شما دریافت کرده‌اید و از شماره فرمی که به شما داده شده مشخص می‌شود. سه نوع دستور خروج وجود دارد:نوع اول دستور ترک کشور است. این دستور در زمانی صادر می‌شود که مسئولیت کمتری برای تخلف شخص متصور باشد مانند پایان یافتن شرایط پناهندگی و یا از دست دادن اقامت دایم در زمانی که تعهدات مربوط به حداقل مدت زمان اقامت در کانادا رعایت نشده باشد. با صدور دستور ترک کشور، شخص باید ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور دستور، کانادا را ترک کند و خروج خود را پیش از ترک کانادا به اداره خدمات گمرکی کانادا CBSA گزارش کند. در این حالت، شخص می‌تواند هر زمان که شرایط لازم برای ورود به کانادا را کسب کرد و درخواستش پذیرفته شد، مجدداً وارد کانادا شود. چنانچه شخص، پس از مهلت سی روزه خاک کانادا را ترک کند، و یا خروج خود را پیش از ترک کانادا به اداره خدمات گمرکی گزارش نکند، این دستور ترک، به صورت خودکار تبدیل به دستور اخراج می‌شود که به مراتب دستور جدی‌تری محسوب می‌شود. نوع دوم دستور خروج از کشور، دستور محرومیت موقت از ورود است. این نوع دستور، زمانی صادر می‌شود که شخص بخاطر انجام یا عدم انجام وظیفه ای، مقصر شناخته شود مانند عدم حضور برای انجام معاینات پزشکی یا عدم شرکت در جلسه رسیدگی، نداشتن مدارک لازم برای ورود به کانادا، عدم خروج از کشور پس از اتمام مهلت قانونی، و یا عدم داشتن شرایط لازم بنا به دلائل پزشکی. با صدور دستور محرومیت موقت، امکان بازگشت به کانادا تا یک سال از تاریخ صدور دستور، و یا 5 سال چنانچه دستور به علت ارایه اطلاعات غلط صادر شده باشد، وجود ندارد. پس از گذشت این مدت، شخص می‌تواند در صورتی که شرایط لازم برای ورود به کانادا را داشته باشد و درخواست او پذیرفته شود وارد کانادا شود. در مواردی که شخص پیش از پایان یافتن مهلت‌های ذکر شده، قصد ورود به کانادا را دارد باید درخواست صدور مجوز بازگشت به کانادا (ARC) را ارایه دهد. نوع سوم دستور، دستور اخراج از کشور است. دستور اخراج، برای موارد نقض جدی قوانین مهاجرت و قوانین کیفری کانادا مانند ارتکاب جرائم کیفری، نقض قوانین حقوق بشر، مسایل امنیتی، یا ارایه اطلاعات غلط، یا بازگشت به کانادا بدون مجوز معتبر، صادر می‌شود. با صدور دستور اخراج، شخص به صورت دائم از ورود به کانادا منع خواهد شد و هر زمان که قصد ورود مجدد داشته باشد باید درخواست مجوز بازگشت به کانادا (ARC) را ارایه کند.

In this article

Join the Conversation