به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مهاجرت از طریق خرید ملک ! آیا امکان دارد؟

سوال: شنیده‌ام که اگر ملک بخرم می‌توانم مهاجرت کنم. آیا این مطلب صحت دارد؟ پاسخ: خیر؛ این مطلب حقیقت ندارد. راستش را بخواهید از این که این سؤال...

634
634
Share

سوال: شنیده‌ام که اگر ملک بخرم می‌توانم مهاجرت کنم. آیا این مطلب صحت دارد؟

پاسخ: خیر؛ این مطلب حقیقت ندارد. راستش را بخواهید از این که این سؤال بارها در دفترمان مطرح شده است، در تعجب هستم. من نمی‌دانم در رابطه با این مطلب چه مشاوره‌هایی در دنیای گروه‌هایِ چت تلگرام و غیره داده می‌شود و این که چرا به نظر می‌رسد بسیاری از مردم چنین تصوری دارند. تا جایی که بنده مطلع هستم، ما هیچ برنامه‌ای نداریم که شخصی بتواند صرفاً با خرید ملک، اجازه‌ مهاجرت بگیرد. اگر موضوع به همین سادگی بود، هرساله هزاران شهروند جدید داشتیم.
تقریباً تمام برنامه‌های مهاجرتی رابطه‌ تنگاتنگی با مهارت‌ زبان و تجربه‌ کاری دارند. در موارد نادری که برنامه‌ مهاجرتی نیار به مهارت زبان ندارد و به شما اجازه می‌دهند از طریق کسب امتیاز در امور دیگر واجد شرایط شوید، صرفاً نیاز به تجربه‌ی کاری خاصی می‌باشد.

Q: I heard if I buy property I can get immigration status. Is that true?

A: No; that is not true. I am actually so surprised by the number of times we get this question at our office. I am not sure what “advice” is circulating out there in the world of telegram chat groups, etc. regarding this and why so many people seem to have this impression. As far as I am aware, we do not have any programs that enable someone to get immigration status simply by purchasing a property. I imagine we would have thousands of new citizens a year if things were this simple.
Almost all immigration programs are tied to language proficiency and work experience. In the very rare case that an immigration program does not require language proficiency and allows you to meet eligibility requirements through points for other factors, they absolutely require specific work experience.

In this article

Join the Conversation