به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه‌های استانی شرایط لازم برای برنامه مهاجرتی ساسکاچوان (SINP)

بر اساس برنامه داوطلبان مهاجرت به ساسکاچوان (SINP)، داوطلبان می‌توانند به عنوان یکی از گروه‌های زیراقدام کنند: • ورود سریع به ساسکاچوان • گروه نیروی کار ماهر ساسکاچوان...

3155
3155
Share

بر اساس برنامه داوطلبان مهاجرت به ساسکاچوان (SINP)، داوطلبان می‌توانند به عنوان یکی از گروه‌های زیراقدام کنند:
• ورود سریع به ساسکاچوان
• گروه نیروی کار ماهر ساسکاچوان
• گروه افراد با تجربه ساسکاچوان
• گروه کارآفرین و مزرعه‌دار

ورود سریع به ساسکاچوان
روند ورود سریع به ساسکاچوان برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که در مجموعه داوطلبان ورود سریع به کانادا قرار دارند، از تحصیلات، تجربه کاری، توانایی زبان و دیگر عوامل برخوردار هستند و می‌توانند با موفقیت با بازار کار و جامعه ساسکاچوان هماهنگ شوند.
از آنجایی که این استان تمام داوطلبان را از متقاضیان ورود سریع فدرال انتخاب می‌کند، همه باید دارای یکی از شرایط برنامه‌های مهاجرت اقتصاد فدرال باشند:
• نیروی کار ماهر فدرال
• کسب و کار مورد نیاز
• قشر مجرب کانادایی
همچنین داوطلبان باید حداقل ۶۰ امتیاز در مرحله ارزیابی SINP کسب کنند. این امتیازها بر اساس پنج فاکتور تعیین می شوند:
• تحصیلات
• تجربه مهارت در کار
• توانایی زبان
• سن
• ارتباط با بازار کار ساسکاچوان

فاکتور گزینش
تحصیلات حداکثر ۲۳ امتیاز
تجربه کاری حداکثر ۱۵ امتیاز
توانایی زبان حداکثر ۲۰ امتیاز
سن حداکثر ۱۲ امتیاز
پیشنهاد شغلی در ساسکاچوان حداکثر ۳۰ امتیاز*
امتیاز پذیرش ۶۰ امتیاز
*پیشنهاد استخدام افراد فوق ماهر (سطح مهارت NOC معادل 0 ، A یا B ) یا کسب و کاری معین در ساسکاچوان
در ضمن داوطلبان باید:
• برای وارد شدن به مجموعه ورود سریع، به یکی از زبان‌های رسمی کانادا یعنی انگلیسی یا فرانسه تسلط کامل داشته باشند.
• حداقل یک سال تحصیلی را بعد از دوره متوسطه گذرانده باشند که به واسطه آن به اخذ مدرک، دیپلم یا گواهی‌ای نایل شوند که معادل یکی از گواهی نامه‌های تجاری است که با سیستم آموزشی کانادا قابل قیاس است. این مدرک توسط بخش ارزیابی گواهی تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ضمن داوطلب باید ثابت کند در ارتباط با رشته آموزشی یا تحصیلی‌اش دارای حداقل سطح تجربه کاری است. این تجربه کاری ممکن است:
• حداقل یک سال تجربه کاری طی ۱۰ سال گذشته در حرفه‌ای مهارتی باشد (غیر تجاری)؛ یا
• حداقل دو سال تجربه کاری در حرفه‌ای مهارتی طی پنج سال گذشته باشد؛ یا
• حداقل یک سال تجربه کاری مهارتی در کانادا طی پنج سال گذشته باشد (تجاری و غیر تجاری). این تجربه کاری باید در شغلی با مهارت بالا ( “B “یا “NOC “0” ،”A”) باشد که مورد نیاز استان ساسکاچوان است.

گروه مشاغل نیروی کار ماهر بین المللی در زمینه‌های مورد نیاز
شرایط زیر برای این گروه اجباری است:
• داشتن حداقل ۶۰ امتیاز در ارزیابی ۱۰۰ امتیازی (به مطالب زیر توجه کنید)؛
• زندگی خارج از کانادا و یا مدرکی دال بر وضعیت حقوقی در کانادا؛
• داشتن حداقل یک سال تجربه کاری طی ۱۰ سال گذشته در مشاغل مورد نیاز؛
• امتیاز حداقل ۴ در CLB در تمام توانایی‌های زبان از جمله صحبت کردن، خواندن، نوشتن، گوش دادن؛ و
• ارایه یکی از مدارک زیر:
• پیشنهاد کار تمام وقت دایم در شغلی مهارتی از یکی از کارفرمایان تایید شده ساسکاچوان؛ یا
• مدرکی مبنی بر داشتن یکی از شرایط زیر:
• رشته تحصیلی فرد مرتبط با شغل مهارتی باشد؛
• تکمیل تحصیلات دانشگاهی که حداقل یک سال طول کشیده باشد؛
• در صورت وجود شغل، صلاحیت آن بر اساس شرایط و موقعیت ساسکاچوان ثابت شده باشد.

فاکتور گزینش
تحصیلات و آموزش حداکثر ۲۳ امتیاز
تجربه کاری حداکثر ۱۵ امتیاز
توانایی زبان حداکثر ۲۰ امتیاز
سن حداکثر ۱۲ امتیاز
ارتباط با بازار کار SK و سازگاری با آن حداکثر ۳۰ امتیاز*
امتیاز پذیرش ۶۰ امتیاز
* قوم و خویش نزدیک = ۲۰ امتیاز. خویشاوند باید تبعه کانادا بوده یا اقامت دایم داشته باشد و در ساسکاچوان مقیم باشد؛ مانند: والدین، خواهر یا برادر، پدر یا مادر بزرگ، عمه یا خاله، عمو یا دایی، خواهرزاده، برادرزاده، پسر عمو یا دختر عمو، پسر خاله یا دختر خاله، تمام خوانده‌ها مانند نامادری و بالاخره اقوام سببی.
* تجربه کاری قبلی در ساسکاچوان = ۵ امتیاز. داوطلب طی ۵ سال گذشته با داشتن اجازه کار، حداقل به مدت ۱۲ ماه در ساسکاچوان کار کرده باشد.
*تجربه دانشجویی قبلی در ساسکاچوان = ۵ امتیاز. داوطلب با داشتن مجوز معتبر تحصیلی، در موسسه‌ای شناخته شده در ساسکاچوان به مدت حداقل یک سال کامل دانشگاهی درس خوانده باشد.

گروه افراد با تجربه (مجرب) ساسکاچوان
این گروه به ۵ مجموعه خاص حرفه ای تقسیم می‌شود
• در اختیار داشتن اجازه کار
• متخصصان بهداشت و سلامت
• پروژه هدایتی بخش مهمان‌داری
• رانندگان کامیون در حمل و نقل‌های طولانی
• دانشجویان
متقاضیان هر یک از این زیر مجموعه‌ها باید از معیارها و ضوابط گروه مربوط به افراد با تجربه ساسکاچوان برخوردار باشند. هر زیر مجموعه نیز دارای ضوابطی است تا فرد واجد شرایط شود.
برای در اختیار داشتن اجازه کار، داوطلبان باید دارای ضوابط و معیارهای زیر باشند:
• ارایه مدرکی مبنی بر وضعیت حقوقی در کانادا
• ارایه مدرکی مبنی بر این که متقاضی پناهندگی نیست
• ثابت کنند که حداقل به مدت ۶ ماه در یک NOC سطح A یا شغلی در سطح 0 یا کسب و کاری مورد نیاز در ساسکاچوان کار کرده‌اند

متخصصان بهداشت و سلامت باید دارای ضوابط و معیارهای زیر باشند:
• ارایه مدرکی دال برکار در ساسکاچوان حداقل به مدت ۶ ماه
• داشتن پیشنهاد کاری

متقاضیان طرح های راه‌بردی بخش مهمان‌داری باید دارای ضوابط و معیارهای زیر باشند:
تحت یکی از NOC های زیر باشند:
• پیشخدمت مواد غذایی/ نوشیدنی (NOC 6453)
• سرپرست غرفه غذا/ کمک در آشپزخانه
• خانه داری/ نظافت چی (NOC 6661)
• در یکی از NOC های فوق، حداقل ۶ ماه در ساسکاچوان کار کرده باشند

رانندگان کامیون در حمل و نقل‌های طولانی باید:
در حال حاضر برای حداقل ۶ ماه در یک شرکت حمل و نقل مورد تایید در ساسکاچوان مشغول به کار باشند.
متقاضیان روند دانشجویی به مدارک زیر نیاز دارند:
• در دسترس داشتن دیپلم یا مدرک فارغ التحصیلی از یک موسسه پس از دبیرستان
• داشتن حداقل ۶ ماه تجربه کاری (برای فارغ التحصیلان ساسکاچوان) یا ۲۴ ماه تجربه کاری (برای فارغ التحصیلان کانادا) در ساسکاچوان
• درخواست اجازه کار برای تحصیلات تکمیلی
• داشتن پیشنهاد کاری مناسب و قابل قبول در ساسکاچوان
• برآورده ساختن حداقل نیازهای زبان (اگر کار نیمه وقت باشد یا نیاز به مهارت نداشته باشد)

گروه کارآفرین و مزرعه‌دار
گروه کارآفرین و مزرعه‌دار SINP به داوطلبان موفق و خانواده‌ آنها فرصت ایجاد، یافتن یا انتخاب شریکی را می‌دهد که فعالانه در مدیریت کسب و کاری در ساسکاچوان نقش داشته باشند. هم اکنون از داوطلبان علاقه‌مند به تملک و داوطلبانی که فعالانه به کسب و کار یا کاری زراعی مشغولند دعوت می شود با استفاده از سیستم آنلاین جدید، اقدام کنند.
در گروه کارآفرین و مزرعه‌دار SINP ، سه معیار برای واجد شرایط بودن وجود دارد که داوطلبان باید آنها را در اختیار داشته و به اثبات برسانند.
• مبلغ خالص حداقل ۵۰۰ هزار دلار کانادا که قابل تایید باشد؛
• انباشت ارزش خالص از طریق ابزارهای قانونی که قابل تایید باشد؛ و
• حداقل ۳ سال تجربه مدیریت کارآفرینی یا کسب و کار مربوطه.
اگر داوطلبان مورد تایید قرار گرفتند، برای کسب اقامت دایم کانادا به موارد زیر نیاز دارند:
• سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰۰ هزار دلار کانادا در رجینا و ساسکاچوان یا حداقل ۲۰۰ هزار دلار کانادا در دیگر جوامع ساسکاچوان؛
• ایجاد کسب و کاری که امتیاز آن با امتیازات طبقه کارآفرین همسو باشد؛ البته در صورت قابل اجرا بودن (برای مقدار و بخش سرمایه گذاری)؛
• تملک حداقل یک سوم سهم یک کسب و کار در ساسکاچوان مگرآنکه کل سرمایه گذاری شما 1 میلیون دلار کانادا یا بیش‌تر باشد؛
• حضور و شرکت فعال در مدیریت و هدایت روزانه کسب و کار؛ و
• اگر کسب و کار جدیدی در رجینا یا ساسکاچوان ایجاد شود، دو فرصت شغلی برای کانادایی‌ها یا کسانی که اقامت دایم در ساسکاچوان دارند، ایجاد شود (نیروی کار غیر از اقوام).

سیستم امتیاز دهی علاقه‌مندان به طبقه کارآفرینی و مزرعه داری
فاکتور سرمایه انسانی:
سن: حداکثر 15 امتیاز
سفر تحقیقاتی: 15 امتیاز
توانایی زبان رسمی: 15 امتیاز
مدارک تحصیلی/آموزش و پرورش: حداکثر 15 امتیاز
کسب و کار خالص و دارایی‌های شخصی: 15 امتیاز
تجربه کسب و کار:
تجربه کارآفرینی و یا کشاورزی: حداکثر 20 امتیاز
درآمد کسب و کار: حداکثر 20 امتیاز
نوآوری: حداکثر 10 امتیاز
طرح ایجاد کسب و کار:
میزان سرمایه گذاری: حداکثر 20 امتیاز
سرمایه گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد: حداکثر ۱۵ امتیاز

In this article

Join the Conversation