به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مهاجرت و تغییر وکیل (نماینده) ….

سوال: من اطلاع ندارم که نماینده قبلی من چه مدارکی را در پرونده ثبت کرده است. آیا اصلاً مهم است که قبلاً در پرونده چه چیزی ثبت شده...

550
550
Share

سوال: من اطلاع ندارم که نماینده قبلی من چه مدارکی را در پرونده ثبت کرده است. آیا اصلاً مهم است که قبلاً در پرونده چه چیزی ثبت شده باشد؟

پاسخ: این پرسش، موضوعی است که بیشتر اوقات از دفتر ما پرسیده می‌شود. اطلاع دقیق از آنچه از طرف شما و به نام شما در پرونده ثبت شده موضوع بسیار مهمی است، چرا که بر هرگونه درخواست‌های بعدی شما از دولت تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه اطلاعات وارد شده در پرونده شما غلط یا ناقص بوده یا دقیق نباشد و یا مدارک غیر واقعی وارد پرونده شده باشد، شما باید از آن مطلع باشید تا بتوانید ارزیابی درستی از آنچه در درخواست‌ها و پرونده‌های بعدی‌تان باید وارد کنید داشته باشید. علت این امر نیز آن است که ورود اطلاعات متناقض در درخواست‌ها و پرونده‌های مختلف، می‌تواند موجب بروز نگرانی‌هایی بابت ارایه اطلاعات غلط و یا خطر از دست دادن وضعیت اقامتی بشود.
یادآوری این نکته ضروری است که موضوع مهم، صرفاً بررسی ارایه اطلاعات و مدارک غلط یا متقلبانه و جعلی توسط شخص دیگر از جانب شما نمی‌باشد. بلکه حتی ورود اطلاعات غیردقیق در خصوص مدت زمان دوران تحصیل یا اشتغال شما و یا عدم ارایه برخی از سوابق کاری شما در پرونده از لحاظ عدم امکان استفاده بعدی از آن در پرونده اقامت دایم، می‌تواند مورد توجه باشد.
زمانی که شخصی در قبال دریافت وجه، از جانب شما اقدام می‌کند، شما حق دارید تا یک نسخه از تمامی کارهای انجام شده را در اختیار داشته باشید. بنابراین نخستین اقدام آن است که از آن شخص یا موسسه درخواست کنید تا یک کپی از فرم‌ها را در اختیار شما قرار دهد. چنانچه از این کار خودداری کند و یا کپی‌های ناقص به شما تحویل دهد، میتوانید از طریق “فرم درخواست دسترسی به اطلاعات” (ATIP)، درخواست خود را به دولت کانادا ارایه کنید. در این درخواست، شما می‌توانید به تمامی فرم‌ها و مدارکی که از جانب شما ارایه و ثبت شده، همچنین یادداشت‌های داخلی افسر رسیدگی‌کننده به پرونده در خصوص ارزیابی وضعیت پرونده خود دسترسی پیدا کنید. این روش به شما و نماینده فعلی شما اجازه می‌دهد تا بتوانید در خصوص آنچه که باید در درخواست کنونی خود ارایه کنید، تصمیم درستی بگیرید.

In this article

Join the Conversation