به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

یک سوال مهاجرتی….!

سوال: متوجه شده‌ام که برخی از برنامه‌های مهاجرت استانی اعلام می‌کنند که “متوقف شده‌اند”. این به چه معنا است؟ پاسخ: دولت فدرال هر ساله ظرفیت مشخصی را به...

2286
2286
Share

سوال: متوجه شده‌ام که برخی از برنامه‌های مهاجرت استانی اعلام می‌کنند که “متوقف شده‌اند”. این به چه معنا است؟

پاسخ: دولت فدرال هر ساله ظرفیت مشخصی را به استان‌ها اعلام می‌کند که به همان تعداد برای اقامت دایم، مهاجر بپذیرند. سپس استان مورد نظر تصمیم می‌گیرد که چگونه این تعداد را بین برنامه‌های مختلف مهاجرتی خود از جمله مهاجرت دانشجویی، کاری، یا اشتغال‌زایی تقسیم کند. توقف برنامه زمانی صورت می‌گیرد که یک استان در یک محدوده زمانی مشخص تصمیم بگیرد که برای برنامه مهاجرتی خاصی پرونده بیشتری قبول نکند، زیرا ظرفیت آن برنامه در آن زمان پر شده است. استان می‌تواند در زمان دیگری از سال برنامه مهاجرتی متوقف شده را مجددا راه‌اندازی کند. این مورد همچنین می‌تواند زمانی انجام شود که آن استان در یک برنامه مهاجرتی به تعداد مورد نیاز خود نرسیده باشد و یا اینکه دولت ظرفیت بیشتری را به یک برنامه مهاجرتی اختصاص دهد. به طور مثال، دولت نووااسکوشیا در سال گذشته برای پذیرش مهاجر، ظرفیت بیشتری را نسبت به ابتدای سال، اختصاص داد.
زمانی که در یک برنامه استانی توقف صورت بگیرد، بررسی پرونده‌های پذیرفته شده، ادامه می‌یابد اما پرونده جدیدی پذیرفته نمی‌شود. در بعضی شرایط، اگر استانی در یک برنامه مهاجرتی خاص قبل از اعلام توقف برنامه، بیشتر از ظرفیتش پرونده دریافت کند، می‌تواند این پرونده‌ها را نگه دارد و با سهمیه سال آینده خود به جریان بیندازد. این پرونده‌ها قبل از پرونده‌های جدید در سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

Q: I note that some Provincial Nominee Programs say they are “paused”. What does this mean?
A: The federal government allocates a specific number of spots to each province each year for them to select immigrants for permanent residence. The province then decides how it wants to divide those numbers among its various immigration programs, such as streams for students, workers, or entrepreneurs. The pause refers to a province’s decision to not take more applications in a certain program at that time because they have received the desired number of applications. The province can choose to reopen the paused program again later in the year. This could either be because it does not receive the desired number of applications in other programs, or if the government gives them additional allotment to nominate immigrants. The government of Nova Scotia, for example, received additional allotments last year apart from the original allotment it received at the beginning of the year.

When a pause occurs, the applications received to that date will usually be processed but new applications won’t be accepted. In some circumstances, if the province received more applications than it has an allotment to process before it announced the pause or closure of a certain program, the province may choose to hold the received applications in cue to be processed in the next year’s allotment for that province. Those applications will be processed first when the program resumes the following year.

In this article

Join the Conversation