به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوال درباره اقامت موقت

سوال: من برای دریافت مجدد ویزای اقامت موقت اقدام کردم. به من گفته شد که تا زمان اتخاذ تصمیم اجازه اقامت در کانادا را ندارم. آیا این موضوع...

1235
1235
Share

سوال: من برای دریافت مجدد ویزای اقامت موقت اقدام کردم. به من گفته شد که تا زمان اتخاذ تصمیم اجازه اقامت در کانادا را ندارم. آیا این موضوع صحت دارد؟

پاسخ: درخواست “تمدید اجازه اقامت موقت” در کانادا متفاوت از درخواست “صدور مجدد اجازه اقامت موقت” است. چنانچه به هر دلیلی مدت اجازه اقامت شما در کانادا به پایان رسیده باشد، شما دارای شرایط قانونی برای ادامه اقامت در کانادا نمی‌­باشید. در چنین حالتی، وضعیت اقامت شما نه ویزای توریستی است، نه اجازه کار و نه اجازه تحصیل؛ بنابراین حقی برای استفاده از مزایای اجازه اقامت موقت بر اساس موارد گفته شده را ندارید و قانوناً در این مدت، شما اجازه ادامه کار یا تحصیل در کانادا را نخواهید داشت. چنانچه درخواست صدور مجدد مجوز اقامت یا کار یا تحصیل شما در کانادا تایید شود، وضعیت اقامت شما از تاریخ صدور مجوز جدید آغاز خواهد شد؛ به این معنا که اعتبار مجوز جدید، دوره زمانی بین تاریخ اتمام مجوز قبلی تا صدور مجوز جدید را دربر نمی‌گیرد. توجه به تفاوت بین درخواست تمدید اجازه اقامت موقت با درخواست صدور مجوز مجدد اقامت موقت، در نحوه پاسخگویی به سوالات فرم‌های مهاجرت، برای افرادی که درخواست مهاجرت دارند موثر است.

In this article

Join the Conversation