به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی : قسمت پنجم

در نوشته پیشین، به گزارش سازمان تجارت جهانی 1(WTO) و ارزش کالاهای مبادله شده در جهان در سال 2015، اشاره شد که در مقایسه با آمار سال 2014،...

1671
1671
Share

در نوشته پیشین، به گزارش سازمان تجارت جهانی 1(WTO) و ارزش کالاهای مبادله شده در جهان در سال 2015، اشاره شد که در مقایسه با آمار سال 2014، حدود 13 درصد کاهش داشت و یادآوری شد که در سال 2015، به ‌طور متوسط، روزانه 45 میلیارد دلار کالاهای تجاری در جهان، بین کشورهای مختلف، مبادله شده است و در پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر این که وجه کالاهای مبادله شده در سال 2015، یعنی همان 16.5 تریلیون دلار آمریکا، چگونه و با چه مکانیزمی توسط خریداران به فروشندگان طرف قرارداد پرداخت شده است، به تشریح مکانیزم روش‌های رایج پرداخت وجه در معاملات بازرگانی بین‌المللی پرداختیم و از جمله: حساب باز یا آزاد (Open Account Trade)، روش وصولی (Collections)، روش اعتبار اسنادی (LC)، روش پیش‌پرداخت (Advance Payment) و بررسی منافع و مضار روش‌های پرداخت از دیدگاه خریدار و فروشنده، انواع اعتبار اسنادی، اعتبار اسنادی برگشت پذیر(Revocable LC)، اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر (Irrevocable LC) و اعتبار اسنادی تایید شده (Confirmed LC) اشاره شد.
اینک ادامه مطلب:

انواع اعتبار از نظر شرایط پرداخت اعتبار
اعتبارات اسنادی از لحاظ شرایط پرداخت اعتبار گشایش شده شامل انواع زیر است:

پرداخت دیداری – Sight Payment
در این نوع اعتبار، بانک گشایش کننده اعتبار به محض رویت اسناد ارایه شده توسط فروشنده که با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد، ملزم به پرداخت وجه اسناد به فروشنده است.

پرداخت مدت‌دار – Deferred Payment
در این نوع اعتبار، بانک گشایش کننده اعتبار در صورت ارایه اسناد منطبق با شرایط اعتبار، مدتی پس از رویت اسناد که بسته به توافق خریدار و فروشنده ممکن است از 30 روز تا 360 روز باشد متعهد به پرداخت وجه اسناد به فروشنده است. البته مدت توافق شده در شرایط پرداخت اعتبار درج می‌شود.

پرداخت در مقابل قبولی –Acceptance
در این حالت بانک گشایش کننده اعتبار باید نسبت به قبولی اسناد با بروات ارایه شده و پرداخت وجه در سررسید تعیین شده اقدام کند. این نوع اعتبار در عرف بانکداری بین‌المللی به اعتبارات یوزانس Usance Credits مشهور است.
پرداخت در مقابل معامله اسناد – Negotiation
در این حالت، بانک معامله کننده اسناد Negotiating Bank، که معمولا در کشور فروشنده قرار دارد، پس از دریافت اسناد از فروشنده و در صورت تطبیق اسناد با شرایط اعتبار، وجه اسناد را از محل وجوه خود به فروشنده می‌پردازد و سپس از بانک گشایش کننده اعتبار مطالبه وجه پرداخت شده را می‌کند.

سایر انواع اعتبار

اعتبار اسنادی قابل انتقال – Transferable LC
اعتباری است که تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار توسط فروشنده (ذینفع اول – First Beneficiary) به ذینفع دوم (ثانوی – Second Beneficiary) قابل انتقال است.
(ماده 38 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی – UCP 600)

اعتبار اسنادی اتکایی یا فرعی – Back to Back LC
اعتبار اسنادی است که به اتکا و پشتوانه اعتبار گشایش شده اصلی به نفع فروشنده (ذینفع اول) به ذینفع دوم ابلاغ می‌شود.

لازم به یادآوری است که اعتبارات قابل انتقال و اتکایی در مواقعی کاربرد دارند که فروشنده اصلی یا اول (First Beneficiary) در نقش واسطه عمل می‌کند و باید اعتبار دوم را به نفع تولید کننده Manufacturer یا عرضه‌کننده کالا Supplier گشایش یا منتقل نماید.

اعتبار مستقیم یا دستی – Hand on LC
اعتباری است که توسط بانک گشایش کننده که معمولا همان بانک خریدار است بدون استفاده از خدمات بانک کارگزار ابلاغ کننده به فروشنده ابلاغ می‌شود.
ادامه دارد….

محمد صالح – ذوقی *
کارشناس و تحلیل‌گر مسائل تجارت بین‌الملل
مدرس اینکوترمز 2010، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
مشاور امور بازرسی کالا (PSI) و قرارداد‌های صادراتی و وارداتی
1. World Trade Organization

In this article

Join the Conversation