به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا استفاده از ماریجوآنای طبی و دارویی در اماکنی که سیگار کشیدن ممنوع باشد، قدغن خواهد شد؟

آنتاریو تصمیم دارد کشیدن و بخور کردن سیگار الکترونیکی و ماریجوآنای طبی را در اماکنی که کشیدن سیگار معمولی ممنوع باشد، قدغن اعلام کند. قوانین جدید ماه‌ها بعد...

1744
1744
Share

آنتاریو تصمیم دارد کشیدن و بخور کردن سیگار الکترونیکی و ماریجوآنای طبی را در اماکنی که کشیدن سیگار معمولی ممنوع باشد، قدغن اعلام کند.

قوانین جدید ماه‌ها بعد از شکست قوانین دولتی در مورد ممنوعیت استفاده از سیگارهای الکترونیکی در اماکن عمومی و یک روز  پس از اعلام معافیت بخور ماریجوآنای طبی از این قانون، پیشنهاد شد.

قرار بود ممنوعیت استفاده از سیگارهای الکترونیکی در اماکن عمومی سر بسته، محیط‌های کاری و بعضی از محیط‌های سرباز،  از اول ژانویه سال جاری به مرحله اجرا درآید.

اما بعد از اعلام معافیت استفادهاز ماریجوآنای طبی از این قانون و ادامه بخور کردن آن در رستوران‌ها، محیط کار و زمین‌های بازی، دولت قانون فوق را به تعویق انداخت و برای تصمیم‌گیری دوباره به شور نشست. در حال حاضر دولت برای اجرایی کردن قانون اخیر، منتظر جواب متخصصین می‌باشد.

 

منبع، سی تی وی نیوز، کانادا

 

In this article

Join the Conversation