به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا امضای الکترونیکی قانونی است؟

در کانادا تمام دولت‌های فدرال و استانی، قوانینی را تصویب کرده‌اند که می‌توانیم به واسطة آن‌‌ها انواع امضاهای الکترونیکیِ مورد تاًیید را بشناسیم. البته تمام اسناد و مدارک...

2976
2976
Share

در کانادا تمام دولت‌های فدرال و استانی، قوانینی را تصویب کرده‌اند که می‌توانیم به واسطة آن‌‌ها انواع امضاهای الکترونیکیِ مورد تاًیید را بشناسیم.
البته تمام اسناد و مدارک را نمی توان با امضای الکترونیکی، امضا کرد، مثل وصیت‌نامه‌ها، ابزارهای قابل مذاکره و انتقالات زمین. در ضمن الصاق یا چسباندن تصویر امضا به یک سند، دلیلی کافی برای حقانیت قانونی آن نیست زیرا همه به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند.
قانون حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی کانادا (PIPEDA) امضای الکترونیکی را این گونه تعریف می‌کند: «امضایی است شامل یک یا چند حرف، علامت، عدد یا نمادهایی دیجیتالی که در سندی الکترونیکی ثبت یا الصاق شده و یا به همراه آن است.»
طبق قانون، امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که باید برای شخصی که از آن استفاده می‌کند، منحصر به فرد باشد و شخص دیگری آن را نداشته باشد. فن‌آوری و یا فرآیندی که طی آن امضا درست می‌شود، باید تحت کنترل مطلق شخصی باشد که امضا متعلق به اوست. و آن فن‌آوری یا فرآیند خاص باید به گونه‌ای باشد که فرد توسط آن شناخته شود. و امضای الکترونیکی باید به گونه‌ای به سند الکترونیکی متصل باشد که به فرد اجازه دهد این تصمیم را بگیرد که آیا سند از زمانی که امضا به آن الصاق شده، تغییر کرده است یا نه.
در امضاهای الکترونیکی معمولی از فن‌آوری‌های رمزنگاری، بیومتریک یا عکس دیجیتالی استفاده می‌شود. برای این که مطمئن شوید امضای الکترونیکی قانونی و معتبر است یا نه، با یک وکیل کامپیوتر یا تکنولوژی (فن‌آوری) تماس بگیرید و کمک بخواهید.

In this article

Join the Conversation