به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اقدامات لازم هنگام تصادف

هنگام تصادف اضطراب و ناراحتی خود را کنترل کنید. بدانید که تصادف نیز مانند برخی از حوادث دیگر زندگی، به رغم رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب،...

2637
2637
Share

هنگام تصادف اضطراب و ناراحتی خود را کنترل کنید. بدانید که تصادف نیز مانند برخی از حوادث دیگر زندگی، به رغم رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب، اتفاق می‌افتند. بنابراین، بهترین کار آن است که با آن معقولانه و منطقی برخورد کنید. به توصیه‌های زیر عمل کنید:

  • از خدمات پزشکی مناسب بهره ببرید.
  • تصادف را به پلیس گزارش کنید و تمام اطلاعات درخواستی پلیس را به آن‌ها اطلاع دهید.
  • اطلاعات تماس تمام افراد درگیر در تصادف و شاهدان را جمع آوری و نگهداری کنید.
  • در صورت امکان، از جراحت‌های احتمالی، خسارت به اموال و صحنه تصادف عکس بگیرید.
  • جراحت‌ها و تصادف خود را به پزشک خانواده خود اطلاع دهید.
  • فهرست اسامی پزشکان معالج خود را به خاطر بسپارید.
  • رسید تمام مخارج مرتبط از جمله مخارجی را که اعضا خانواده متحمل شده‌اند، در جایی نگهداری کنید.
  • با وکیل خود مشورت کنید. وکیل جراحات شخصی مجرب می‌تواند با بررسی دقیق و انجام سریع شکایت، به خوبی به شما کمک کند.
In this article

Join the Conversation