به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اگر از همدم تنهایی خود خسته شده اید

آیا احتیاج دارید حیوان خانگی خود را به پناهگاه بیاورید؟ مرکز خدمات حیوانات تورنتو حیواناتی (زنده یا مرده) را که توسط صاحبانشان واگذار می‌شوند، می‌پذیرد. واگذاری حیوانات زنده...

1202
1202
Share

آیا احتیاج دارید حیوان خانگی خود را به پناهگاه بیاورید؟
مرکز خدمات حیوانات تورنتو حیواناتی (زنده یا مرده) را که توسط صاحبانشان واگذار می‌شوند، می‌پذیرد. واگذاری حیوانات زنده فقط با داشتن وقت قبلی در روزهای دوشنبه تا جمعه می‌تواند انجام گیرد (غیر از تعطیلات رسمی). درصورتیکه حیوان خانگی زنده نباشد، نیاز به وقت قبلی نیست.

چه کسانی می‌توانند حیوانشان را واگذار کنند؟
هیچ محدودیتی برای صاحبی که مایل به واگذاری حیوان خانگی خود می‌باشد، وجود ندارد. افراد صرف نظر از اینکه در کجای شهر تورنتو زندگی می‌کنند، می‌توانند حیوان خود را به یکی از پناهگاه‌های ما تحویل دهند.
پروسه‌ی واگذاری
صاحبان حیوانات خانگی باید مدرکی برای مالکیت حیوان خود ( به عنوان مثال، اوراق مربوط به مالکیت حیوان مربوطه، سابقه پزشکی حیوان خانگی و غیره) و همچنین کارت شناسایی عکس‌دار ارائه نمایند.

هزینه‌ی واگذاری
صاحب حیوان خانگی باید هزینه‌ای را پرداخت نماید. لطفا به بخش هزینه‌های خدمات حیوانات مراجعه نمایید. صاحبان حیوانات باید مدارکی را که مالکیت حیوان را به مرکز خدمات حیوانات تورنتو منتقل می‌کند، امضاء نمایند. همچنین ممکن است نیاز باشد فرم تاریخچه‌ی حیوان را نیز پرنمایند. لطفاً تمام مدارک را ( تاریخچه‌ی پزشکی، گواهی هاری و یا عقیم‌کردن و غیره) در روزی که برای شما معین‌شده، به همراه داشته باشید. به محض امضای انتقال مالکیت به مرکز خدمات حیوانات تورنتو، هماهنگی‌های نهایی برای وضعیت حیوان ( مانند سپردن آن به صاحب جدید، انتقال آن به گروه نجات یا مرگ آسان) توسط مرکز خدمات حیوانات تورنتو صورت می‌گیرد و صاحب قبلی در جریان وضعیت جدید قرار نخواهد گرفت.

In this article

Join the Conversation