به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

بت سایمز: مبارز در راه آزادی و برابری

بت، در حرفة حقوق اداری و دادخواهی مدنی در زمینه‌های تساوی حقوق، مقررات حرفه‌ای، قانون کار و استخدام و حقوق بشر فعال است. وی فارغ‌التحصیل دانشکدة حقوق دانشگاه...

2645
2645
Share

بت، در حرفة حقوق اداری و دادخواهی مدنی در زمینه‌های تساوی حقوق، مقررات حرفه‌ای، قانون کار و استخدام و حقوق بشر فعال است. وی فارغ‌التحصیل دانشکدة حقوق دانشگاه کوئین است و در سال 1978 به کانون وکالت آنتاریو پیوست.
بت در سال 1988، نخستین کرسی دادگاه رسیدگی به تساوی پرداخت را از آن خود ساخت. او عضو هیئت دادگاه‌های شورای اداری کانادا، بنیان‌گذار کنفرانس هیئت قضات و وکلای آنتاریو (COBA) و یکی از اعضای بنیان‌گذار جامعة قضات و قانون‌گذاران آنتاریو(SOAR) است.
او یکی از اعضای بنیان‌گذار صندوق کار و تحصیلات قانونی (LEAF) زنان و در کمیسیون قانون ملی آن به خدمت مشغول است.
بت در تحریر کتاب‌های «زنان، اقدامات قانونی و شیادی» و «زنان، کار و بچه‌داری» مساعدت داشت و مقالات فراوانی در مورد قانون اداری و موضوعاتی که در مورد برابری است، به رشته تحریر درآورد.
در حال حاضر بت ریاست انجمن کانادایی اجرای عدالت را به عهده دارد.
در سال 1996، بت به دریافت مدال کانون وکلای انتاریو نایل شد و در سال 2003، سخنران گوردن اف.هندرسون در حقوق بشر بود.
او از رئیسان کانون وکلای آنتاریو و یکی از بنیان‌گذاران جامعة تاریخ فمینیست است.
بت نمایندة انجمن کارکنان پزشکی شد که در آن دولت سعی داشت بیمارستان کالج زنان را تعطیل کند. او یکی از مشاورانی بود که تعدادی از افراد را حاضر کرد تا 21.6 درصد کاهش در کمک‌های اجتماعی دولتِ هاریس را به چالش بکشند.
او وکیل مرکز تساوی حقوق در محل (CERA) شد و صاحبخانه‌هایی را به چالش کشید که از ضوابط اجاره به – درآمد استفاده کرده بودند تا مشتریان بالقوه را از غربال بگذرانند.
بت در زمینه‌های حقوق اداری، تساوی و مسائل مربوط به اشتغال، مقالات و سخنرانی‌های زیادی داشته است. او در دانشکدة حقوق اسگود هال، به عنوان رهبر گروه در برنامة حمایت از دادرسی متمرکز، به تدریس حرفة دادرسی پرداخت. او مقررات اقتصادی در برنامة LLM را در اسکودهال تدریس کرد و نیز در دانشکدة حقوق دانشگاه آنتاریوی غربی به تدریس دادخواهی در قانون اساسی پرداخت.
بت در سال 1985 از اداره مالیات کانادا (Revenue Canada) در مورد هزینه‌های مراقبت از فرزند و عدم کسر آن به عنوان هزینة کسب و کار از درآمد زنان شکایت کرد. با وجود این که در دادگاه استانی موفق شد، اما دادگاه عالی کانادا در سال 1993 جنسیت را در این امر کنار گذاشت و با این موضوع مخالفت کرد. دادگاه اظهار داشت میان کسانی که هزینة مراقبت از فرزند را متحمل می‌شوند و کسانی که این هزینه را متحمل نمی‌شوند، از نظر جنسیت تفاوتی وجود ندارد.
در سی‌ام دسامبر سال 2010، بت به دلیل مساعدت‌هایش به عنوان قهرمان حقوق زنان در مشاغل قانونی، عضو انجمن کانادا شد.به دلیل مساعدت‌های فوق‌الذکر، بت توانست در آگوست سال 2011، در دومین فهرست سالیانة وکلای کانادایی، جزو یکی از 25 افراد بانفوذ برتر سیستم قضایی و مشاغل قانونی کانادا شود.
بت در آگوست سال 2011، به دلیل موفقیت‌ها و همکاری با اقتصاد کانادا و جهان و نیز به دلیل دستاوردهای موفقیت ‌آمیزش در اجتماع و مجلات با نفوذ زنان، به عنوان یکی از 25 زن برتر بانفوذ کانادا شناخته شد.

In this article

Join the Conversation