به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

به چه سوالاتی در مصاحبه شغلی جواب دهید؟

در اغلب مواقع قانون، زندگی کاری افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گاهی اوقات ممکن است اشخاص درحین کاریابی با مسائل حقوقی روبرو شوند، که باید در این...

3562
3562
Share

در اغلب مواقع قانون، زندگی کاری افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گاهی اوقات ممکن است اشخاص درحین کاریابی با مسائل حقوقی روبرو شوند، که باید در این رابطه با آن، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال، جوانان متقاضی کار نباید در مواجه با سوالاتی در مورد استفاده از مواد مخدر و یا حتی درخواست آزمایش عدم اعتیاد توسط کارفرما، غافلگیر شوند.
افراد شاغل باید از کلیه قوانین مربوط به مرخصی، اضافه کاری، مرخصی استعلاجی، بیمه‌های کاری و بازنشستگی در کانادا مطلع باشند. تمام شرایط محیط کار، قوانین مخصوص به خود را دارند، حتی کیفیت هوای محل کار نیز شرایط حقوقی خود را دارد.
در هرکاری ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد برای مثال:‌‌ کارمندی به دلیل نداشتن موقعیت و دستمزد برابر با دیگر کارمندان احساس کند به وی اجحاف شده است، و یا وجود تعرض‌های کاری از جمله تعرض جنسی، از آن دسته مسائلی هستند که شرایط حقوقی مخصوص به خود را دارند.
مباحثی که در این فصل مطرح می‌کنیم مربوط به دوران فعلی می‌باشد. این در حالی است که ممکن است پدران و یا پدربزرگ‌های ما، از حق و حقوق کاری کمتری برخوردار بودند و اغلب، تنها از داشتن کاری که امرار معاش آنها را تامین کند خوشنود بودند. کارمندان امروزی حق و حقوق قابل اجرای بیشتری دارند، که البته تمایل آنها برای استفاده از این حقوق بستگی به حس امنیت آنها در محل کار و توانایی آنها در یافتن کار جدید خواهد داشت.
امروزه، بیشتر کارمندان می‌دانند که تا زمان بازنشستگی ممکن است با چند کارفرما، در تماس باشند.

به دست آوردن موقعیت شغلی
1- سوالات و سوابق کاری
تبعیض علیه کارمند و یا متقاضی کار، غیرقانونی می‌باشد. هرگونه سوالات مصاحبه کاری یا اطلاعات درخواستی موجود در فرم درخواست کار که در بایگانی نگهداری می‌شود، نباید جنبه تبعیض داشته باشد، مگر آنکه در رابطه با توانایی‌های شخصی فرد متقاضی کار باشد. چنانچه اطلاعات درخواستی، در رابطه با کیفیت کاری فرد متقاضی کار نباشد، دلایل درخواست این اطلاعات توسط کارفرما می‌تواند مورد ظن واقع شود، و متقاضی کار می‌تواند به کمیسیون حقوق بشر شکایت کند. لطفا به نمونه‌های زیر توجه فرمایید:
• تبعیض از نوع نژادی، رنگ پوست، مذهب واعتقادات، و یا معلولیت‌های ذهنی یا فیزیکی در تمامی کشور کانادا ممنوع بوده و پرسیدن چنین سوالاتی از کاندیدا مجاز نمی‌باشد.
• تبعیض بر پایه سن، ممنوع می‌باشد. مگر آنکه قرار گرفتن در یک محدوده سنی خاص، لازمه شرایط کاری و یا اختصاص مزایای بعد از استخدام باشد، که در این صورت کارفرما مجاز به مطرح کردن آن خواهد بود.
• تبعیض بر پایه جنسیت و وضعیت تاهل در کل کانادا غیر قانونی می‌باشد. اشخاص جویای کار نباید به دلیل جنسیت، مجرد، متاهل و یا مطلقه بودن از پذیرفته شدن در شغلی باز بمانند. کارفرما باید در مذاکرات و مکاتبات خود از القاب خنثی استفاده کند و حق پرسیدن سوال در این رابطه را ندارد؛ حتی اگر کارفرما سوال کند نیز، متقاضی زن می‌تواند خود را با القاب خنثی مانند “.Ms” معرفی کند.
سوال در مورد روابط و کار همسر متقاضی نیز مجاز نمی‌باشد. اطلاعات در رابطه باهمسر فقط پس از استخدام و در صورتی که شرکت بخواهد مزایای خاصی برای آنها قائل شود، مجاز خواهد بود.
سوال‌های مربوط به اینکه با چه شخصی در شرایط اضطراری تماس گرفته شود و یا نام اشخاص تحت پوشش بیمه، تا زمانی که استخدام صورت نگرفته، ممنوع هستند.
• تبعیض بر اساس بارداری یا تولد فرزند در تمامی استان‌ها و حوزه‌های قضائی فدرال، ممنوع می‌باشد. به عنوان مثال از متقاضی زن نباید پرسید آیا باردار است یا قصد بچه دار شدن دارد، یا نحوه نگهداری از فرزندش به چه ترتیب است. تنها باید در مورد ساعت کاری درخواستی سوال شود و همچنین اگر آن شغل نیاز به سفر کردن و یا تغیر محل زندگی داشته باشد، برای متقاضی کار امکانش وجود دارد یا خیر. پس از استخدام، باید اطلاعات مربوط به بارداری و فرزندان به عنوان اطلاعات شخصی فرد ثبت گردد، تا در صورت استفاده از مرخصی بارداری و یا کمک هزینه و یا پرداخت بخشی از هزینه‌های پزشکی از سوی کارفرما مورد استفاده قرار گیرد .
• تبعیض بر پایه وضعیت تاهل (در استان کبک به نام “وضعیت مدنی”) در تمامی کشور به جز استان نیوبرانزویک، ممنوع می‌باشد. به عنوان مثال از فردی که به تنهایی ولی فرزندان خود هست، نباید در مورد تعداد افراد تحت تکفل وی سوال شود.
• تبعیض بر اساس گرایش جنسی فرد در تمام کشور به جز استان نوناووت و مناطق شمال غربی ممنوع است.
• تبعیض بر پایه نژاد یا ملیت افراد در تمامی حوزه‌های قضایی فدرال ممنوع هستند، به‌جز استان آلبرتا که سوال در مورد محل تولد و وضعیت اقامت متقاضی بلامانع است، با این حال منطقی است که کارفرما از قانونی بودن استخدام شخص در کانادا از او سوال کند و بعد از استخدام از کارمندان خود اوراق مربوط به مهاجرت آنها و یا اجازه کار معتبر درخواست نماید.
از طرفی دیگر باید متذکر شد که کارفرمایان، مسئول انتخاب شخص مناسب هستند، چون در این زمینه باید پاسخگو باشند، به خصوص در مواردی که فرد استخدام شده در سمتی امنیتی مشغول به کار شود و یا با اقشار آسیب پذیر جامعه در ارتباط باشد، مانند کارمندانی که قرار است با کودکان کار کنند یا عهده‌دار مسائل مالی باشند. کارفرما می‌تواند از متقاضیان شغل‌های مرتبط با کودکان، و یا آن‌هایی که در سمت‌های مالی مشغول به کار می‌شوند، عدم سوءپیشینه درخواست کند.

ادامه دارد….

ترجمه: مریم ستوده

In this article

Join the Conversation