به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

بیمه و آبگرفتگی

با توجه به بارندگی‌های شدید و کوتاه مدت، آبگرفتگی منازل و زیرزمین‌ها در تورنتو زیاد اتفاق می‌افتد. آیا شهرداری‌ها و شرکت‌های بیمه در این خصوص وظیفه خاصی دارند؟...

836
836
Share

با توجه به بارندگی‌های شدید و کوتاه مدت، آبگرفتگی منازل و زیرزمین‌ها در تورنتو زیاد اتفاق می‌افتد. آیا شهرداری‌ها و شرکت‌های بیمه در این خصوص وظیفه خاصی دارند؟

به خاطر داشته باشید که نفوذ آب باران و آبگرفتگی منزل، دلایل مختلفی دارد. برخی موارد آبرفتگی در قراردادهای بیمه منزل پیش‌بینی شده ولی برای برخی از انواع دیگر، شرکت‌های بیمه هزینه و پوشش جداگانه ارایه می‌کنند. برگشت آب به لوله‌ها، یکی از دلایل شایع ورود آب به منازل است که به دلیل ورود ناگهانی آب بیش از ظرفیت، به داخل سیستم هدایت آب‌های سطحی شهرداری رخ می‌دهد و باعث می‌شود آب با فشار، به داخل لوله‌های فاضلاب منازل برگردد. شرکت‌های بیمه معمولاً این موضوع را در قراردادهای تکمیلی و اختیاری خود با دریافت هزینه اضافی تحت پوشش قرار می‌دهند. البته در خصوص برگشت آب فاضلاب به لوله‌ها، شهرداری‌ها نیز در شرایطی مسئولیت برای جبران خسارت دارند که این امر نیازمند تشکیل پرونده (از طریق ارسال ایمیل یا نامه) در شهرداری محل وقوع ملک ظرف مدت مشخص و انجام بازرسی فنی توسط کارشناس طرف قرارداد با شهرداری می‌باشد. در این خصوص اطلاعات لازم معمولاً در بخشی با عنوان “شکایت آبگرفتگی” (Flood Claim) یا عناوین مشابه در سایت شهرداری‌ها ارایه شده است.

In this article

Join the Conversation