به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

جشن ديگان

ايرانيان باستان معتقد بودند كه «شادى»، از جلوه‌هاى نيك زندگى است و به همين دليل، هميشه مى‌كوشيدند تا با جشن گرفتن مناسبات مختلف، اندوه و رخوت را از...

750
750
Share

ايرانيان باستان معتقد بودند كه «شادى»، از جلوه‌هاى نيك زندگى است و به همين دليل، هميشه مى‌كوشيدند تا با جشن گرفتن مناسبات مختلف، اندوه و رخوت را از خود دور ساخته و زنده بودن و زندگى كردن را به گونه‌اى جشن بگيرند.
از جمله اين جشن‌ها، جشن‌هايى هستند كه ایرانیان قدیم به مناسبت هم نام شدن روز و ماه بر پا مي‌كردند، مانند جشن ديگان، جشن‌ تیرگان و جشن مهرگان كه در آن‌ها با انجام رسومى خاص، به سرور و شادمانى وپايكوبى مى‌پرداختند.

جشن ديگان
در روزهای دوّم، نهم و هفدهم دی ماه در تقویم زرتشتى، نام روز و ماه يكى بوده است، و ايرانيان قديم از دير باز، اين روز را جشن گرفته و آن را جشن ديگان می‌ناميدند.
اختصاص دادن سه روز از ماه به “دی” به اهمیت این واژه نزد ایرانیان باستان اشاره می‌کند. واژه «دى» از مصدر «دا» كه در اوستا، پارسی باستان و سانسکریت به معناى آفریدن، ساختن، و بخشیدن است، گرفته شده. «دى» كه به معناى «آفريننده» است، صفت اهورامزدا، خداى بزرگ آيين زرتشتى و يكى از نام‌هاى اوست. از اين رو دي ماه نزد زرتشتيان جنبه نيايشى داشته و از اهميّت زيادى برخوردار بوده است. پارسيان به در اين ماه گرد هم مى‌آمدند تا اهورامزدا را سپاس گفته و بزرگى و يگانگی‌اش را بستايند.
شايد به همين دليل باشد كه در ايران باستان نام سردترین ماه سال به نام خداى يگانه آيين زرتشت نامگذاری شده بود و سه جشن دیگان در روزهای دوم و نهم و هفدهم ماه، به منظور ستايش و نيايش خداى بزرگ برگزار مى‌شده است تا اهورامزدا در گذراندن سرمای سخت یاری‌ بخش مردمان باشد و آن‌ها را محافظت كند.

سرماى زمستان… گرمى با هم بودن…
در دل سرماى زمستانى، همراه با جشن ديگان، ايرانيان گرد هم مى‌آمدند تا به سنّت پارسى، دست افشان و پاى كوبان، شاد و خندان، گرما بخش روز و شب سرد زمستانى يكديگر باشند. چرا كه دركنار هم بودن و با هم بودن نه تنها باعث غلبه بر سرماى سخت زمستان و راه ندادن ترس از تاريكى به دل می‌شده است، بلكه نمايانگر سنّت زيباى ايرانى گرد هم زندگى را به جشن نشستن و ديگر دوستي می‌باشد.
بى شك يكى از رموز خوشبختى ايرانيان از دير باز تا كنون، با هم بودن و در كنار هم بودن است، همبستگى‌اى كه به پارسيان این قدرت را مي‌دهد كه هراسى از تاريكى و سرما در دل راه ندهند و تاريكى و سردى را با شور و حرارت دوستى‌ها و گرد هم آمدن‌ها گرمى بخشند.
شايد دليل اين كه يكى شدن نام روز و ماه در دى ماه بر خلاف ماه‌هاى ديگر سال سه بار اتّفاق مى‌افتد تاكيد آيين كهن ايرانى به اهميّت با هم بودن‌ها و در كنار هم بودن‌ها بوده است… پيامى از گذشتگان كه اگر امروز هم زندگی‌مان را بر آن اساس، استوار كنيم احساس خوشبختى و تعّلق برايمان ببار خواهد آورد…
پيام عشق… پيام صميميّت… پيام پيوندهاى زيبا… و پيام اين كه با هم بودن‌ها و در كنار هم بودن‌ها، با دوستى‌ها و مهر ورزيدن‌ها، هواى سرد زمستان گرم و گرم‌تر مي‌شود، روشنايى در دل تاريكى بر مي‌دمد و روز و روزگارمان رنگى زيبا به خود مي‌گيرد.

dadgar main author
In this article

Join the Conversation

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.