به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مرز انتقال اطلاعات مالیاتی تا کجاست؟

پرداخت مالیات ومحاسبه آن برای افراد با تابعیت دوگانه، همواره همراه با پیچیدگی‌‌های مختلفی‌ روبرو بوده است که پرونده‌ی هیلیس Hillis v. Canada یکی ازاین موارد است. دراین...

2784
2784
Share

پرداخت مالیات ومحاسبه آن برای افراد با تابعیت دوگانه، همواره همراه با پیچیدگی‌‌های مختلفی‌ روبرو بوده است که پرونده‌ی هیلیس Hillis v. Canada یکی ازاین موارد است. دراین پرونده درخواست کرده‌اند، انتقال اطلاعات مالیاتی آنها، از طرف وزارت مالیات کانادا به ایالت متحده آمریکا متوقف گردد. هردو خواهان این پرونده، دارای شهروندی دوگانه‌ی کانادا و آمریکا بوده ودرکانادا زندگی‌ و کار می‌کنند. هیچ یک ازاین دو، درکشوردیگری جز کانادا منبع درآمدی ندارند.
طبق قوانین آمریکا، تمام شهروندان آمریکا، مقیم دائم این کشور، ازنظر پرداخت مالیات متعهد محسوب می‌شوند، حتی اگر در آمریکا زندگی‌ نکنند. بنابراین شهروندان آمریکا مجبور به پرکردن مدارک مالیات و پرداخت مالیات به کشور آمریکا هستند، هرچند درآمد آن‌ها ازمحل دیگری خارج از آمریکا کسب شده باشد.
درسال ۲۰۱۴، کشور‌های آمریکا و کانادا قراردادی را امضا کردند که طبق آن اطلاعات پرداخت کنندگان مالیات دراین دو کشور بتواند بین سازمان‌های مالیاتی آن‌ها مبادله شود. بعد از امضای این قرارداد، قانونی نیز مبنی بر اجرای آن در هر دو کشور تنظیم و به تصویب رسید
(Canada-United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act)
هیلیس و دیگان، دراین پرونده در دادخواست خود به دادگاه اعلام کردند، این قانون مخالف قانون اساسی‌ کانادا است و از دادگاه خواستند تا این قانون را باطل اعلام کند. ولی‌ پس ازچندی از دادگاه خواستند که در شرایط خاصی‌ از نتقال اطلاعات به آمریکا جلوگیری شود. این شرایط خاص، شامل مواقعی است که فرد، تابعیت کانادا را نیزعلاوه برآمریکا دارا باشد و اطلاعات مالیاتی خواسته شده ازاو برای اجرای قوانین محلی آمریکا لازم نباشد و یا شهروند کانادایی را ملزم کند بیشتر از آنچه افراد مقیم درکانادا در شرایط مشابه می‌پردازند پرداخت نماید.
دادگاه بعد از بررسی‌ مدارک و اطلاعات و همچنین شنیدن استدلال‌های هر دو طرف، نظر خود را درمورد عدم اجرای این قانون و یا گذاشتن شرایطی خاص برای اجرای آن اعلام کرد.
دادگاه در رأی خود اعلام داشت، این قانون براساس قرارداد امضا شده بین دو کشور برای مبادله اطلاعات مالیاتی افراد به صورت تصویب شده و مغایر با عهدنامه‌ی مالیاتی کانادا و آمریکا و یا اصول قانون مالیات بر درآمد کانادا نیست و ارائه اطلاعات خواسته شده ازطرف دولت آمریکا برای محاسبه مالیات شهروندان آمریکایی لازم است و طبق قرارداد و قانون مصوب آن، امکان مبادله این اطلاعات وجود دارد. بدین ترتیب دادگاه درخواست هردو خواهان این پرونده را رد کرد.

افرادی که تابعیت دوگانه‌ی آمریکا و کانادا را دارا هستند باید درمورد پرداخت مالیات و میزان آن با وکیل مشورت کنند تا از کلیه‌ قوانین و معاهدات پیرامون این قبیل موضوعات آگاه شوند.

In this article

Join the Conversation