به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

معما: آیا می‌توانید ادعای خود را ثابت کنید؟

در یکی از روزهای تابستان، دو وکیل در دفتر کار خود مشغول بررسی یک پرونده بودند که ناگهان جوانی وارد شد و پس از معرفی خود گفت: «من...

1576
1576
Share

در یکی از روزهای تابستان، دو وکیل در دفتر کار خود مشغول بررسی یک پرونده بودند که ناگهان جوانی وارد شد و پس از معرفی خود گفت: «من مرد ثروتمندی هستم ولی اگر شما به من کمک نکنید به زودی فقیر خواهم شد!»
او ادامه داد: «پدر من به تازگی در گذشته است. او کلکسیون جواهری داشت که آنها را درون صندوقی گذاشته و در اتاقی در یکی از دو زیرزمینی که در منزل قرار داشت، پنهان کرده بود.
هر یک از این زیرزمین‌ها تعداد زیادی اتاق تو در تو دارد و زیرزمین‌ها کاملا از هم مستقل هستند. این زیرزمین‌ها را پدرم در زمان زنده بودنش ساخته بود. مشکل اینجاست که پدرم به من نگفته که جواهرات را کجا گذاشته و تنها گفته است جواهرات در اتاقی است که تعداد درهایش فرد است. اما گفته است که من می‌توانم حدس بزنم جواهرات در کدام یک از زیرزمین‌ها پنهان شده‌اند.»
جوان پس از کمی تامل ادامه داد: «مشکل اینجاست که من نمی‌توانم حدس بزنم جواهرات کجا هستند. من نقشه‌ای ندارم و زیرزمین‌ها پر از گل و لای و لجن شده‌اند و برای جستجوی آنها باید هزینه زیادی بپردازم که در توانم نیست. خواهش می‌کنم کمک کنید تا جواهرات را پیدا کنم.»
یکی از وکلا که دکتر هم بود مدتی فکر کرد و سپس از مرد جوان پرسید: «لطفا در مورد زیرزمین‌ها بیشتر توضیح دهید. آیا شما چیزی در مورد اتصال بین درب‌های اتاق‌های آن می‌دانید؟»
مرد جوان گفت: «درب‌ها کاملا معمولی هستند و دو اتاق مختلف را به هم وصل می‌کنند. من فکر می‌کنم که شاید پدرم حال خوشی نداشته و یا آلزایمر داشته است و شاید حتی کلکسیون جواهراتی وجود نداشته باشد. او یک ریاضی‌دان آماتور بود و شاید قصد داشته با این کار مرا به فکر کردن وادار کند.»
آقای دکتر دوباره پرسید: «چند درب برای ورود و یا خروج اتاق‌های هر زیرزمین تعبیه شده‌اند؟»
مرد جوان پاسخ داد: «زیرزمین اول در مجموع دو درب ورودی و زیرزمین دوم، سه درب ورودی دارد.»
آقای دکتر رو به همکارش کرد و گفت: «شما چه فکر می‌کنید؟ اگر پدر این مرد درست گفته باشد، فقط یکی از این زیرزمین‌ها شامل اتاقی است که تعداد درب‌هایش فرد است. فرض کنید که ما بتوانیم ثابت کنیم که حتما چنین اتاقی در یکی از این زیرزمین‌ها قرار دارد و جواهرات هم حتما در همان اتاق پنهان شده‌اند.»
آقای وکیل رو به مرد جوان کرد و ادامه داد: «این زیرزمینی است که جواهرات در آن پنهان شده است.» و سپس یک کاغذ به او داد.
مرد جوان با تعجب استدلال آقای دکتر را باور کرد و رفت. بعد از مدتی او یکی از ثروتمندترین مردهای شهر شد.
به نظر شما کدام یک از زیرزمین‌ها شامل اتاقی است که تعداد درب‌هایش فرد است؟ آیا می‌توانید ادعای خود را ثابت کنید؟

خسرو خبیری

In this article

Join the Conversation