به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

معما: سه پرونده

بررسی سه پرونده بازرس باز نشسته‌ای پس از مدت‌ها بالاخره موافقت کرد که تعدادی از پرونده‌های ناتمام خود را در اختیار افرادی که علاقمند به این نوع مسایل...

1657
1657
Share

بررسی سه پرونده

بازرس باز نشسته‌ای پس از مدت‌ها بالاخره موافقت کرد که تعدادی از پرونده‌های ناتمام خود را در اختیار افرادی که علاقمند به این نوع مسایل هستند و می‌خواهند با ذهن خود کلنجار روند، قرار دهد.
در قسمت‌های آینده به سراغ سه مورد از این پرونده‌ها خواهیم رفت:

پرونده اول
در این پرونده چهار نفر (A, B, C, D) مظنون به ارتکاب جنایتی هستند. مشخص شده است که حداقل یکی از این چهار نفر مجرم بوده است و کس دیگری به جز این چهار نفر ممکن نیست مرتکب این جنایت شود و حقایق زیر معلوم شد:
1- (A) مطمئنا بی گناه است.
2- اگر (B) گناه کار باشد، حتما هم دستی داشته است.
3- اگر (C) گناه کار باشد، حتما 2 هم دست داشته است.
از آن جایی که (D) سابقه دار بوده و جانی خطرناکی است، بازرس مشتاق است که بداند (D) گناهکار است یا نه.
خوشبختانه با استفاده از این مطالب می‌توان این موضوع را تشخیص داد.
آیا شما می توانید به بازرس کمک کنید؟

 

خسرو خبیری

In this article

Join the Conversation