به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مهرستان: در حال زندگی کنیم

افزايش احساس خوشبختى با زندگى كردن در لحظه حال حتماً پيش آمده كه اتفاقى برايتان افتاده باشد كه فكرتان را مشغول كند و يا رنجش و كدورتى از...

1675
1675
Share

افزايش احساس خوشبختى با زندگى كردن در لحظه حال

حتماً پيش آمده كه اتفاقى برايتان افتاده باشد كه فكرتان را مشغول كند و يا رنجش و كدورتى از كسى داشته باشيد و آنرا دایم در ذهنتان مرور كنيد… حتماً پيش آمده كه براى كارى كه در آينده بايد انجام دهيد مضطرب و نگران باشيد… در همه اين موارد مشكل اين جاست كه در «لحظه حال» زندگى نمي‌كنيد.
زندگی کردن در لحظه اكنون، بهترین روش ثابت شده براى از بین بردن استرس و یکی از عادت‌هایی است که اگر در خودتان ایجاد کنید می‌توانيد در زندگى احساس خوشبختى بيشترى داشته باشید.

چگونه در لحظه حال زندگى كنيم
1- حُسن جويى كردن از خود و ديگران: حُسن جويى كردن توجه ما را به توانایى‌هاى خود و نزديكانمان و امكاناتى كه در زندگى داريم، زياد كرده و روحيه ما را تقويت مي‌كند.
2- يكي بينى، مثبت انديشى و درك زيبايى‌هاى پيرامون: با ديدن نيمه پر ليوان به جاى تاسف خوردن به آن چه نداريم مي‌توانيم با روحيه خوب وانرژى مثبت به حل مسایل زندگى بپردازيم.
3- رنجش زدایى: همانطور كه جسم ما نياز به حمام رفتن دارد، ذهن و روح هم كه دو بخش مهم وجود ما هستند نياز به پاكسازى دارند. رنجش زدايى، حمامِ روح است… تكنيك رنجش زدايى به ما بيشترين كمك را مي‌كند تا خود را از بندِ كينه، رنجش و انتقام‌جويى رها كرده و با احساس آرامش و شادى بيشترى زندگى كنيم.
4- تمرین «شاكر بودن» و ديدن نعمت‌هايى كه داريم: همانطور كه در آيين بودا هم آمده، شاكر بودن احساس خوشبختى و اميد را در فرد بالا برده و منجر به اين مي‌شود كه حالِ بهترى داشته باشيم.
5- براى بالا بردن روحيه و احساس رضايت بيشتر از خود، موفقيت‌ها و دستاوردهاي‌مان رابنویسیم و مرتب مرور کنیم.
6- دفترچه ساعتى درست كنيم: از داشتن برنامه روزانه شلوغ كه يا عملى نخواهد بود و يا ما را تحت فشار قرارخواهد داد اجتناب كنيم و در عوض دفترى را به برنامه‌ريزى براى كارهاى ضرورى و سازنده روزانه اختصاص دهيم.
7- مشكلات خود را در دفترچه‌اى كه به مسایل خودشناسى خود اختصاص داده‌ايم بنويسيم و يك وقت معينى براى حل آن تعيين كنيم تا ذهنمان آزاد شده و بانيرو و خلاقيت به كار آن روزمان بپردازيم.
8- به جاى غصه خوردن و سرزنشِ خود از تجربه‌ها و آموخته‌هاي‌مان براى ساختن زندگى زيباتر استفاده كنيم.
9- اگر در ذهن خود دایما در حال روياپردازى هستيم، سريع موضوع رويايمان را در دفترچه بنويسيم تا در يك فرصت مناسب به آن بپردازيم و حواسمان را به جاى مرور كردن افكارمان متوجه لحظه اكنون و زندگىِ جارى كنيم.
10- دایما به خود تلقين كنيم كه: فقط اين لحظه مال منست، با مهر و نظم شخصى شيرين و پربارش می‌کنم.

In this article

Join the Conversation