به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کلنجار با ذهن: قتل در روز سن پاتریک

در بررسی سوالات آزمونهای وکلا به پرونده هایی می رسیم که به عنوان سئوال مطرح کرده اند که ارزش فکر کردن و اندیشیدن را دارند. خصوصا برای آنهایی...

622
622
Share

در بررسی سوالات آزمونهای وکلا به پرونده هایی می رسیم که به عنوان سئوال مطرح کرده اند که ارزش فکر کردن و اندیشیدن را دارند. خصوصا برای آنهایی که می خواهند دارای مغزی فعال باشند. برای حل این گونه مسايل باید با دقت به گفته ها هر یک از متهم ها و سنجش آنها با یکدیگر و داشتن هوش بالایی به حقیقت پی برد و متهم اصلی را یافت. مثلاً به یکی از مسایل اشاره ای خواهیم کرد.

 

در ساعت سه وسی دقیقه روز هفدهم ماه مارس سال۱۹۳۳ که روز (سن پاتریک) «قدیس مسیحی ایرلندی» که هر سال روز هفدهم مارس برای بزرگداشت او مراسم مذهبی برگزار می‌گردد، در یک جاده خلوت و به فاصله دوکیلومتر از شهر ( ترنتون) جک دوناوان(دی) کشته می شود. یک هفته پس از آن متهمان(R, J, H, T, S) بازداشت شدند و از آنان بازجویی شد. هر یک از این مردان دربازجویی چهار جمله ساده بیان کردند که در گفته های هر یک از آنها وکیل با سابقه متوجه شد سه جمله آنها درست وتنها یک جمله انها نادرست بیان شده است.

و امّا گفته های متهمان:

متهم (S)

وقتی که (D) کشته شد من در شیکاگو بودم. من هیچگاه کسی را نکشته ام. (R) گناهکار است من و (J) با هم دوست هستیم.

 

متهم(H)

من (D) را نکشته ام. من در عمرم هیچ وقت اسلحه ای نداشتم (R) مرا می شناسد. در شب هفدهم مارس من در فیلادلفیا بودم.

متهم (T)

(H) که می گوید هیچ وقت اسلحه نداشته است، دروغ می گوید. قتل در روز (سن پاتریک) اتفاق افتاده است. موقع قتل (S)  در شیکاگو بود. یکی از ما پنج نفر گناهکار است.

متهم(J)

من (D) را نکشته ام. (R) هیچگاه در (ترنتون) نبوده است من پیش از این هیچگاه (S) را ندیده بودم. در شب هفدهم مارس (H) نزد من در فلادلفیا بود.

متهم(R)

من (D) را نکشته ام. من هیچ گاه در ترنتون نبوده ام. من بیش از این هیچ گاه (H) را ندیده ام. (S) که می‌گوید من گناهکارم دروغ می گوید.

با توجه به این گفته وکیل پرونده از کجا متوجه متهم اصلی خواهد شد؟ 

In this article

Join the Conversation