به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

اجازه بازگشت به کانادا 

در صورت صدور یکی از احکام اخراج برای فرد، وی باید پیش از عزیمت مجدد به کانادا، نسبت به ارایه تقاضا و دریافت مجوز بازگشت به کانادا اقدام نماید.
در مورد حکم ترک کانادا دو نکته حایز اهمیت است:
الف: چنانچه فرد، ظرف مدت 30 روز مقرر، خاک کانادا را ترک گوید و هنگام ترک کانادا، نسبت به طی تشریفات خروج خود نزد یکی از ماموران مرزی اقدام نموده باشد، برای عزیمت مجدد به کانادا، نیازی به اخذ مجوز بازگشت ARC نخواهد داشت و صرفا تشریفات معمول در مبادی ورودی به کانادا را طی خواهد کرد.
ب: چنانچه فرد، بدون هماهنگی با ماموران اداره مرزی و بدون طی تشریفات خروج خود، کانادا را ترک نماید و یا خروج او پس از انقضای مهلت 30 روزه صورت گرفته باشد، “حکم ترک” کانادا خود به خود به “حکم اخراج” تبدیل خواهد شد. این بدان معناست که فرد برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهد شد مگر آن که به دلایل محدود، موفق به دریافت اجازه بازگشت به کانادا ARC شود.

 

 شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?