به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

برنامه مهاجرت از طریق مراقبت از کودک

برای ارسال درخواست مهاجرت از طریق برنامه مراقبت خانگی از کودک باید تمام شرایط زیر را داشته باشید:

 

سابقه کار

شما باید کلیه شرایط زیر را دارا باشید:

 • باید حداقل 24 ماه سابقه کار تمام وقت به عنوان مراقب خانگی کودک در کانادا در چهار سال پیش از درخواست مهاجرت داشته باشید؛
 • کار تمام وقت یعنی حداقل سی ساعت کار با مزد در هفته
 • وقفه زمانی در کار قابل پذیرش است (مثل مدت زمان بیکاری، بیماری طولانی مدت، مرخصی زایمان برای والدین)
 • هرگونه سابقه کاری در زمان تحصیل تمام وقت به عنوان سابقه کاری محسوب نمی‌شود؛
 • سابقه کار شما به عنوان مراقب خانگی کودک باید با تعاریف طبقه بندی مشاغل کانادا NOC مطابقت داشته باشد. در غیر اینصورت درخواست شما رد خواهد شد؛
 • افرادی که به تغذیه کودک کمک می‌کنند واجد شرایط نسیتند؛
 • باید دلیلی برای اثبات انجام فعالیت‌های اصلی و ضروری درج شده در طبقه‌بندی مشاغل کانادا داشته باشید؛
 • فعالیت‌هایی که با “می‌توانید” شروع می‌شوند معمولاً به عنوان وظیفه اصلی تلقی نمی‌شوند.
 • باید از یک کودک زیر هجده سال، چه در منزل خود و چه در منزل کارفرما، مراقبت کرده باشید؛
 • نیازی به شرط اقامت در منزل کارفرما نیست.

توانایی زبان

شما باید:

 • توانایی خود را برای خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی یا فرانسه ثابت کنید؛
 • آزمون زبان از طریق یکی از موسسات مورد تایید اداره مهاجرت داده باشید؛
 • حداقل سطح زبان را بر اساس تعاریف اداره مهاجرت کانادا یا سیستم آموزش زبان CLB دارا باشید؛
 • اصل مدرک زبان خود را با اعتبار کمتر از دوسال از تاریخ دریافت مدارک توسط اداره مهاجرت، به همراه درخواست ارسال کنید؛

 

تحصیلات

شما باید:

 • دوره آموزشی حداقل یک ساله در کانادا پس از دبیرستان طی کرده باشید؛ و یا
 • دوره آموزشی حداقل یک ساله در خارج از کانادا پس از دبیرستان طی کرده باشید و اصل مدرک ارزیابی شده توسط موسسه ECA را ارایه کنید.

 

موارد عدم پذیرش

برخی افراد نمی‌توانند درخواست مهاجرت به کانادا را ارایه کنند. دلایل مختلفی برای این عدم پذیرش وجود دارد مانند درگیر بودن فرد در یک فعالیت مجرمانه، یا در رفتاری که نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و یا در یک جرم سازمان یافته. همچنین ممکن است برخی به دلایل امنیتی، سلامت و یا مالی اجازه ورود به کانادا را نداشته باشند.

 مراقب (care Giver)  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?