به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

حقوق و مسؤلیت‌های شهروندی

 

شهروندی کانادا حقوق، آزادی‌ها و مسؤلیت‌هایی را در بر می‌گیرد که در قوانین این کشور به روشنی بیان شده است. شکل‌گیری این حقوق و مسؤلیت‌ها از سابقه‌ای تاریخی برخوردار است که به تدریج با وضع قوانین مورد حمایت و تضمین قرار گرفته‌اند. این حقوق و مسؤلیت‌ها در واقع منعکس کننده سنت‌ها، هویت و ارزش‌های مشترک مردم در این کشور است.

حقوق و آزادی‌های شهروندی

قوانین کانادا دارای منابع مختلفی است که شامل مصوبات مجالس قانونگذاری فدرال و استانی، قوانین عرفی انگلستان ، قوانین مدنی فرانسه و میراث قانون اساسی عرفی یا غیر مدون بریتانیای کبیر است. از این زاویه، حقوق و آزادی‌های تضمین شده در کانادا دارای سنت و میراثی 800 ساله است که به امضای “منشور مگنا کارتا” یا  “منشور بزرگ آزادی‌ها”  -1215 در سال 1215 میلادی در انگلستان باز می‌گردد. این منشور در بر‌ گیرنده آزادی‌های اساسی به شرح زیر است:

 • “آزادی مذهب و وجدان”
 • “آزادی فکر، عقیده، نظر، بیان و مطبوعات”
 • “آزادی گردهمایی مسالمت ‌آمیز”
 • “آزادی برپایی انجمن‌‌ها”

بسیاری از اصول حقوقی مندرج در قوانین کانادا همانند اصل آزادی و “رفع توقیف غیر ضروری از متهم” که برای جلوگیری از بازداشت‌های بی رویه و غیر قانونی افراد به وسیله دولت، وضع شده است، ریشه در حقوق عرفی انگلستان دارد.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 1982 به عمل آمد، “منشور حقوق و آزادی‌های کانادا” به قانون اساسی این کشور الحاق شد و آزادی‌های اساسی فوق به عنوان آزادی‌های بنیادین شهروندان کانادایی تحت اصل دوم این منشور مورد تاکید و تضمین قرار گرفت.

در این منشور، در مورد آزادی‌های دموکراتیک ، حق سکونت و جابجایی ، حقوق قانونی ، حقوق مردمان بومی کانادا ، حقوق زبان‌های رسمی و حق اقلیت‌ها برای آموزش به زبان خود ، اصل چند فرهنگی و حق برابری تصریح شده است.

به علاوه، قوانین کانادا بر برابری زن و مرد تاکید خاصی دارد. در این کشور رسوم و مظاهر بربریت همانند همسر‌آزاری ، قتل‌های ناموسی ، ختنه زنان و دختران ، ازدواج اجباری و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، قابل تحمل نیست و مرتکبین چنین اعمالی برابر قوانین کیفری کانادا، به شدت مجازات خواهند شد.

مسؤلیت‌ها و وظایف شهروندی

در کانادا حقوق و مسؤلیت‌های شهروندی از یکدیگر جدا نیستند. موارد زیر از جمله مسؤلیت‌ها و وظایف اساسی یک شهروند به شمار می‌آیند:

 • احترام به قانون و پیروی از آن

حاکمیت قانون، یکی از مهمترین اصول اساسی در کانادا محسوب می‌شود. کلیه افراد و دولت‌ها نه بر اساس اقدامات و تصمیمات مستبدانه بلکه بر اساس مقررات قانونی ایفای وظیفه می‌نمایند. هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون قرار ندارد.

 • احساس مسؤلیت نسبت به خود و خانواده

اشتغال به کار، احساس مسؤلیت و تلاش در جهت تامین معاش خود و خانواده از جمله ارزش‌های جامعه کانادایی به حساب می‌آید. کار و اشتغال موجب عزت و احترام فرد و مشارکت در موفقیت‌های کشور خواهد بود.

 • خدمت درهیات منصفه

هنگامی که از فردی برای عضویت در هیات منصفه دعوت به عمل آید، از نظر قانونی موظف به مشارکت خواهد بود. خدمت در هیات منصفه در دستگاه قضایی کانادا امتیاز مهمی است چرا که نظام قضایی کانادا به وجود هیات‌های منصفه‌ای متشکل از شهروندان بی‌طرف نیازمند است.

 • شرکت درانتخابات

حق و مسؤلیت شرکت در انتخابات در هر یک از سطوح فدرال، استانی، منطقه‌ای و محلی، با یکدیگر همراه است.

 • کمک به مردم

میلیون‌ها نفر از شهروندان کانادایی، با شرکت در برنامه‌های خیریه و عام‌المنفعه همانند بانک‌های غذا برای نیازمندان، مدارس فرزندان و کمک به مهاجران و تازه واردان، وقت خود را به صورت داوطلبانه و افتخاری صرف کمک و خدمت‌رسانی به هم‌نوعان و هم‌وطنان خویش می‌نمایند. فعالیت‌های داوطلبانه، یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری و پیشبرد مهارت‌ها و ایجاد شبکه‌ای از دوستان و طرف‌های تماس است.

 • حفاظت ازمیراث فرهنگی ومحیط زیست

هر شهروند کانادایی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی کانادا و انتقال آن به نسل‌های آینده مسؤلیت دارد.

 • دفاع از کانادا

اگرچه خدمت سربازی اجباری در کانادا وجود ندارد، خدمت در ارتش کانادا اعم از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، از جمله مشاغل پر‌افتخار  در کانادا محسوب می‌شود. خدمت در ارتش و شرکت در دوره‌های دانشکده افسری، نظم، مسؤلیت و مهارت را به فرد می‌آموزد.

پیوستن به گارد ساحلی، نیروی پلیس، آتش نشانی و سایر خدمات اضطراری نیز از این جهت که با وظیفه خطیر حفاظت از مردم سر و کار دارد، از دیگر مشاغل پر‌اهمیت در خدمت به جامعه کانادا به حساب می‌آید.

 شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?