به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

شرایطی که ممکن است شما را از دریافت شهروندی کانادا باز دارد

 

قانون شهروندی کانادا، شرایطی را برای امکان اعظای شهروندی به متقاضیان برقرار کرده است. از 11 جون 2015، در شرایط زیر نمی‌توانید شهروندی کانادا را دریافت کنید:

 • اگر در زندان باشید و یا در حال گذراندن آزادی مشروط یا آزادی تحت نظر باشید؛
 • اگر در خارج از کانادا در حال تحمل مجازات هستید؛
 • اگر به علت ارتکاب تخلفاتی که در قانون شهروندی ذکر شده و یا ارتکاب جرایم سنگین، محکوم شده، در حال محاکمه باشید و یا تجدیدنظرخواهی کرده باشید؛
 • اگر به علت ارتکاب تخلفاتی در خارج از کانادا که معادل جرایم سنگین در کانادا باشد، محکوم شده، در حال محاکمه باشید و یا تجدیدنظرخواهی کرده باشید؛
 • اگر در حال طی مراحال صدور حکم اخراج از کانادا باشید؛
 • اگر در حال بازجویی در خصوص جرایم جنگی یا جنایت علی بشریت باشید یا متهم و یا محکوم به آن شده باشید و یا تجدیدنظرخواهی کرده باشید؛
 • اگر در پنج سال گذشته درخواست شهروندی شما به جهت ارایه اطلاعات غلط رد شده باشد؛
 • اگر شهروندی شما به جهت کلاهبرداری در ده سال گذشته لغو شده باشد؛
 • اگر شهروندی شما به جهت محکومیت در جرایم تروریستی، خیانت به کشور، خیانت و یا جاسوسی، با توجه به میزان محکومیت لغو شده باشد و یا به جهت عضویت در نیروی مسلح کشور یا گروه سازمان‌دهی شده مسلحی که آن کشور یا گروه با کانادا درگیری مسلحانه داشته باشد؛
 • اگر در چهار سال گذشته پیش از درخواست، در کانادا محکوم به یکی از جرایم سنگین و یا یکی از جرایم قانون شهروندی شده باشید؛
 • اگر در چهار سال گذشته پیش از درخواست، در خارج از کانادا به جرمی محکوم شده باشید که معادل جرایم سنگین در کانادا باشد حتی اگر نسبت به آن محکومیت عفو یا هرگونه معافیت از مجازات دریافت کرده باشید؛
 • اگر در زمان اقامت دایم، در خصوص جرایم تروریستی، خیانت به کشور، خیانت و یا جاسوسی محکوم شده باشید؛
 • اگر در زمان اقامت دایم، در نیروی مسلح کشور یا گروه سازمان‌دهی شده مسلحی که آن کشور یا گروه با کانادا درگیری مسلحانه داشته باشد عضو بوده باشید؛
 • اگر شرایط دریافت شهروندی را هرگز نداشته یا شرایط لازم را از دست دهید؛

اگر درخواست شهروندی خود را پیش از تاریخ 11 جون 2015 داده باشید بسیاری از این شرط ها برای شما اعمال خواهد شد. با این تفاوت که اگر شما در کانادا به یکی از جرایم سنگین یا جرایم مندرج در قانون شهروندی محکوم شده باشید، به جای چهار سال ذکر شده در بالا، تا سه سال اجازه درخواست شهروندی نخواهید داشت. افرادی که شهروندی آنان به هر علت لغو شده باشد هیچگاه امکان ارایه درخواست بازگرداندن شهروندی را نخواهند داشت. اگر شما هر یک از شرایط بالا را داشته باشید، باید تا زمان مناسب برای ارایه درخواست صبر کنید و اگر این شرایط در زمان بررسی درخواست شهروندی شما اتفاق افتد باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید.

 

 

 

 

 شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?