به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

شهروندی از طریق فرزندخواندگی

 

این برنامه اختصاص به افرادی دارد که از طریق شرط فرزندخواندگی در قانون شهروندی، متقاضی دریافت مستقیم شهروندی کانادا هستند. شخص فرزند خوانده باید:

 • شهروند کانادا نباشد،
 • حداقل یکی از والدینی که وی را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند باید در اول ژانویه 1947 (اول آوریل 1949 برای نیوفانلند و لابرادور) شهروند کانادا شده باشند،
 • مشمول محدودیت شهروندی نسل اول نباشند (مگر شامل موارد استثنتاء شده باشند)،
 • سایر شرایط شهروندی کانادا را براساس قانون شهروندی، دارا باشند.

محدودیت شهروندی نسل اول شامل افرادی می‌شود که در خارج از کانادا به دنیا آمده و توسط یک شهروند کانادا به فرزندخواندگی پذیرفته شده باشند و همچنین افرادی که فرزندخواندگی آنان پیش از اول ژانویه 1947 توسط فردی که در اول ژانویه 1947 (و اول آپریل 1949 برای نیوفانلند و لابرادور) شهروند کانادا شده انجام شده باشد.

این افراد در صورت شرایط زیر و بر اساس قانون شهروندی نمی‌توانند برای اعطای شهروندی به دیگران اقدام کنند:

 • والدینی که او را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند، در خارج از کانادا به دنیا آمده و سپس شهروند کانادا شده‌اند،
 • والدینی که او را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند، شهروندی خود را بر اساس ماده 5.1 قانون شهروندی در خصوص فرزندخواندگی کسب کرده باشند.

مگر اینکه والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ آنان تحت شرایط زیر استخدام شده باشند در این‌صورت محدودیت شهروندی نسل اول شامل آنان نمی‌شوند:

 • در زمان فرزندخواندگی هر یک او والدینی فرزندخوانده، در خارج از کانادا در استخدام نیروهای مسلح کانادا، یکی از سازما‌های ملی خدمات عمومی و یا استان‌ها یا سرزمین‌ها بوده، غیر از کارکنان محلی،
 • در زمانی که تولد یا فرزندخواندگی هر یک از والدین فرزندخوانده، هر یک از والدین آنان (پدربزرگ و مادربزرگ فرزند خوانده) در خارج از کانادا در استخدام نیروهای مسلح کانادا، یکی از سازما‌های ملی خدمات عمومی و یا استان‌ها یا سرزمین‌ها بوده باشد، غیر از کارکنان محلی.

 

دریافت شهروندی از طریق فرزند خواندگی، شامل افراد زیر می‌شود:

 • فرزند خواندگانی که در زمان درخواست شهروندی، صغیر(سن آنان کمتر از 18 سال) باشند،
 • افرادی که به عنوان صغیر به فرزندخواندگی پذیرفته شده و اکنون در زمان ارایه درخواست شهروندی، بالغ (بالای هجده سال سن) شده‌اند،
 • افرادی که به عنوان بالغ به فرزندخواندگی گذیرفته شده یا می‌شوند.

 

 

 

 شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?