به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

 • Home
 • PRDT
 • محاسه روزهای حضو....

محاسه روزهای حضور در کانادا

 

الزام به اقامت

برای امکان دریافت برگ سفر اقامت دایم باید مدت زمان مشخصی را در کانادا بوده باشید:

 

محاسبه روزهای حضور در کانادا

 • اگر به مدت پنج سال مقیم دایم کانادا بوده‌اید، باید حداقل 730 روز در طی این پنج سال و پیش از درخواست برگ سفر، در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید.
 • اگر مدت اقامت شما در کانادا به عنوان مقیم دایم کمتر از پنج سال باشد، باید ثابت کنید که می‌توانید حداقل 730 روز در مدت پنج سال پس از دریافت اجازه اقامت دایم در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید.

 

مدت اقامت در خارج از کانادا

شما در موارد زیر می‌توانید درخواست کنید تا روزهای حضور در خارج از کانادا را به عنوان حضور در کانادا محاسبه کنند:

 

گزینه اول: همراهی با یک شهروند کانادا یا مقیم دایم کانادا در خارج از کانادا

در صورت همراهی با یک شهروند کانادا یا مقیم دایم کانادا در خارج از کانادا، تا زمانی می‌توانید درخواست محاسبه روزهای حضور در خارج از کانادا را به عنوان حضور در کانادا ارایه کنید که:

 • آن شخص همسر شما یا شریک زندگی و یا پدر و مادر شما (اگر سن شما زیر 19 سال است) باشد،
 • در زمان همراهی شما با آن شخص، او تحت عناوین زیر مشغول به یک کار تمام وقت باشد:
 • یک فعالیت تجاری کانادایی،
 • خدمت عمومی کانادایی،
 • برنامه‌های استانی یا سرزمینی.

شما باید مدارک لازم برای ثابت کردن موراد زیر ارایه کنید:

 • شخصی که شما او را همراهی می‌کنید:
 • یک شهروند یا مقیم دایم کانادا است،
 • شرایط اقامت در کانادا را دارد.
 • شما همسر یا شریک زندگی یا فرزند او هستید.

 

گزینه دوم: اشتغال در خارج از کانادا

در صورتی که اشتغال شما در خارج از کانادا، شرایط زیر را داشته باشد شما می‌توانید درخواست محاسبه روزهای حضور در خارج از کانادا را به عنوان حضور در کانادا ارایه کنید:

 • شما مستخدم یا تحت قرارداد با موراد زیر باشید:
 • یک شرکت تجاری کانادایی،
 • خدمات عمومی کانادا،
 • برنامه استانی یا سرزمینی، و همچنین
 • به عنوان یکی از شروط استخدامی یا قراردادی، مشغول به خدمت تمام وقت بر اساس موارد زیر باشید:
 • یک پست در خارج از کانادا،
 • یک شرکت وابسته در خارج از کانادا،
 • یک مشتری تجاری کانادایی یا خدمات عمومی کانادایی باشید.

تجارت کانادایی از لحاظ این برنامه عبارتست از:

 • شرکتی که تحت قوانین کانادا یا یکی از استان‌ها در خارج از کانادا مشغول به فعالیت باشد،
 • شرکتی که:
 • فعالیت تجاری در کانادا داشته باشد،
 • مالیات پرداخت کند،
 • فعالیت احتمال سودآوری داشته باشند،
 • اکثریت حق رای یا مالکیت شرکت با شهروندان کانادایی یا افراد مقیم دایم کانادا و یا شرکت‌های تجاری کانادایی با تعریف ارایه شده در بالا باشد، یا
 • سازمان یا شرکتی که بر اساس قوانین کانادا یا استان‌ها تشکیل شده باشد.
 PRDT  
Total 1 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?