به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

مراحل اعتراض به پرونده پشتیبانی (Sponsorship)

چنانچه اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) پرونده پشتیبانی یک شهروند یا مقیم دایم کانادا از اعضای نزدیک خانواده خود برای مهاجرت به کانادا را رد کند، شخص پشتیبان (Sponsor) می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت اعتراض کند.

توجه: اعتراض پشتیبان در صورتی که عضو خانواده که درخواست مهاجرت او به اداره مهاجرت کانادا ارایه شده، به عنوان یکی از افراد غیرقابل پذیرش در کانادا به شرح زیر باشد، درخواست اعتراض پذیرفته نمی‌شود:

  • مجرمان جرایم مهم که در کانادا مجازات شده و مجازات آن‌ها حداقل دوسال زندان یا بیشتر باشد
  • مشارکت در جرایم سازمان یافته
  • موضوعات امنیتی
  • نقض حقوق بشر یا بین الملل
  • ارایه اطلاعات غلط (مگر اینکه عضو خانواده، همسر، شریک زندگی یا فرزند شخص پشتیبان باشد)

 

 

پشتیبان باید ظرف مدت سی روز پس از دریافت دستور رد درخواست،به مرجع تجدیدنظر ارایه کند. برخی از پرونده‌های پشتیبانی از طریق روش‌های جایگزین و غیر رسمی (ADR) حل و فصل می‌شوند. در بیشتر موارد یکی از اعضای تصمیم گیرنده پرونده را بر اساس مقررات و آیین دادرسی مربوطه بررسی خواهد کرد. رسیدگی تجدیدنظر شامل دو طرف است: شخص معترض و نماینده وزارت مهاجرت که از طرف اداره مهاجرت در جلسه شرکت خواهد کرد. جلسه رسیدگی عمومی خواهد بود و عموم مردم و نماینده رسانه‌ها امکان حضور و تهیه گزارش از پرونده را خواهند داشت.

 

اگر اعتراض پذیرفته شود، تصمیم اداره مهاجرت لغو و ادامه بررسی پرونده پشتیبانی پیگیری می‌شود و اداره مهاجرت مکلف به پیروی از این دستور خواهد بود. با این حال مکن است اداره مهاجرت، پرونده پشتیبانی را به علل دیگر رد کند که می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

 

هر دو طرف پرونده (نماینده وزارت و شخص معترض) می‌توانند درخواست صدور مجوز یا دستور بررسی قضایی پرونده را به دادگاه فدرال ارایه کنند. دادگاه فدرال ممکن است درخواست بررسی را رد و یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت ارسال کند.

 General, اسپانسر همسر  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?