به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل 15:منشور حقوق و آزادی‌های کانادا

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular,...

1718
1718
Share

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.
(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

اصل 15 منشور، برابری تمام انسان‌ها و حقوق برابر آن‌ها را‌، بدون تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، رنگ، جنسیت، سن و یا توان جسمی و ذهنی آن‌ها تضمین و تایید می‌کند. این اصل به این معناست که دولت نباید و نمی‌تواند بر اساس هیچ یک از این موارد تبعیضی بین افراد در قوانین و یا برنامه‌های مختلف قائل شود.
دادگاه‌ها نیز حکم کردند که برابری انسان‌ها حتی بر اساس مواردی مشابه که در این اصل ذکر نشده است نیز بر اساس این اصل تضمین شده محسوب می‌شوند. مثلا این اصل برابری انسان‌ها و نهی تبعیض بر اساس تمایل جنسی‌ آن‌ها را نیز تضمین می‌کند.
دادگاه عالی‌ کانادا خاطر نشان کرده است که هدف اصل 15، حمایت از افرادی است که از مشکل یا کمبودی اجتماعی‌، سیاسی و یا حقوقی در جامعه رنج می‌برند‌. تبعیض زمانی‌ رخ می‌دهد که مثلا یک فرد به خاطر خصوصیات شخصیتی‌ خود از فرصت‌های موجود برای دیگر افراد جامعه محروم می‌شود.
این اصل هم برابری افراد را تضمین می‌کند و هم اجازه تصویب قوانین و برنامه‌ها‌یی برای حمایت بیشتر افراد ضعیف‌تر جامعه را می‌دهد،‌ مثلا قوانین مربوط به بهبود فرصت‌های کاری برای زنان‌، اقلیت‌های جامعه و افراد با معلولیت‌های فکری و یا فیزیکی.‌

In this article