به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا:اصل 33

هدف اصل 32 منشور این است که به طور واضح توضیح دهد که منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تنها بر دولت، و نه ارگان‌های خصوصی، حاکم است. اما...

1796
1796
Share

هدف اصل 32 منشور این است که به طور واضح توضیح دهد که منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تنها بر دولت، و نه ارگان‌های خصوصی، حاکم است.
اما اصل ۳۳ منشور به صورت بسیار محدودی، به دولت این اجازه را می‌دهد که قوانینی متناقض با منشور را وضع نمایند. برای این که دولت از این اصل استفاده کند باید به طور خاص اعلام کند که یک قانون به خصوص، از اجرای منشور معاف است و همچنین دقیقا اعلام کند که کدام اصول منشور مد نظر است. این معافیت از اصول منشور تا ۵ سال اعتبار دارد و اگر دولت بخواهد دوباره آن قانون خاص را معاف از منشور کند، باید تحت یک اعلامیه خاص آن را مشخص نماید.  دلیل این امر نشان دادن قبول مسؤلیت دولت در قبال این تصمیم خود است.
این اصل در واقع تنها در مواردی بسیار محدود توسط دولت‌های استانی استفاده شده است و دولت فدرال نیز تا کنون از این اصل استفاده نکرده است.
این اصل همواره همراه با بحث و انتقاد بوده است، زیرا به دولت این قدرت نهایی را می‌دهد که به میل خود و بر خلاف حقوق و آزادی‌های کانادا قوانینی را وضع کند. هر چند اجرای این اصل با محدودیت‌هایی روبروست و در مواردی بسیار محدود استفاده شده است.
Section 33.

(1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature, as the case may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or sections 7 to 15.
(2) An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall have such operation as it would have but for the provision of this Charter referred to in the declaration.
(3) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after it comes into force or on such earlier date as may be specified in the declaration.
(4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection (1).
(5) Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4).

In this article

Join the Conversation