به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آزار و اذیت مادران و پدران سال‌خورده

از هر پنج کانادایی، یکی اذعان دارد سالمندی را می‌شناسد که به نوعی دچار آزار و اذیت قرار گرفته است. ممکن است هر فرد مسنی در زندگی‌اش در...

2025
2025
Share

از هر پنج کانادایی، یکی اذعان دارد سالمندی را می‌شناسد که به نوعی دچار آزار و اذیت قرار گرفته است. ممکن است هر فرد مسنی در زندگی‌اش در معرض آزار قرار بگیرد و این موضوع در سراسر کانادا رخ می‌دهد. در این جا اطلاعات اساسی و مهمی در اختیارتان قرار می‌گیرد تا دریابید چگونه می‌توان از آزار وارده به سالمندان مطلع شد و در عین حال چگونه می‌توان مانع از این کار شد.

آزار سالمندان چیست؟
آزار سالمند به هر گونه عملی از جانب فرد مورد اعتماد اطلاق می‌شود که موجب اذیت و یا اضطراب فرد مسن می‌شود. بی‌توجهی نیز نوعی بی‌مبالاتی است که از جانب فرد مورد اعتماد صورت می‌گیرد و باز هم به همان نتیجه منتهی می‌گردد و در واقع موجب آزار و یا اضطراب فرد مسن می‌شود. از انواع آزارها و سوءاستفاده‌های شایع سالمندان می‌توان به آزارهای جسمی، روانی و مالی اشاره کرد. در اغلب موارد فرد سالمند در معرض بیش از یک آزار یا سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این آزار ممکن است حادثه‌ای باشد که فقط یک بار رخ می‌دهد و یا الگوی رفتاری‌ باشد که مدام تکرار می‌شود. سوء‌استفادۀ مالی شایع‌ترین نوع سوءاستفاده‌ای است که گزارش می‌شود.

چرا آزار سالمندان رخ می‌دهد؟
آزار سالمندان غالباً به دلیل قدرت و تسلط آزاردهنده بر فردی مسن‌ رخ می‌دهد. در برخی شرایط، ممکن است این آزار به واسطۀ اعتیاد (مواد مخدر، الکل یا قمار)، مشکلات روحی و روانی، چرخه‌ای از خشونت خانوادگی یا تبعیض سنی باشد. سوء‌استفاده زمانی رخ می‌دهد که فرد متجاوز می‌خواهد فرد دیگری را دچار وحشت و انزوا کند و او را تحت تسلط و کنترل خود درآورد.

چه کسانی از سالمندان سوء‌استفاده می‌کنند؟
افراد مسنی که مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند، غالباً فردی که با آنان بدرفتاری می‌کند را می‌شناسند و به او اطمینان دارند. آزار سالمند ممکن است توسط یکی از این افراد صورت گیرد: یکی از اعضای خانواده، یک دوست، فردی که نیازهای اساسی یا خدماتی سالمند را انجام می‌دهد یا کسی که در مراکز مراقبت از سالمندان، وظیفه مراقبت از فرد سالمند را بر عهده دارد. در بسیاری از مواردی که سالمند مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد، سوء‌استفاده‌کننده پول، غذا یا سرپناه فرد مسن را در اختیار دارد.

چه کسانی مورد سوء‌استفاده و آزار قرار می‌گیرند؟
بیش‌تر افراد مسنی که مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند قادرند برای خود تصمیم بگیرند. سوء‌استفاده می‌تواند برای هر کسی، در هر خانواده‌ای یا در هر رابطه‌ای رخ دهد. می‌تواند برای هر کس با هر سنی، مذهبی، نژادی، فرهنگی و نیز ریشۀ قومی خاصی رخ دهد.

چرا برخی افراد مسن تمایل ندارند دربارۀ این که مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند صحبت کنند؟
ممکن است فرد مسن از ابراز این واقعیت که مورد سوء‌استفادۀ کسی قرار گرفته که به او اعتماد داشته، خجالت بکشد و شرمسار باشد. ممکن است از این که با او مقابله به مثل شود یا تحت مجازات قرار گیرد، وحشت داشته باشد یا ممکن است نگران باشد که از خانه یا اجتماعی که در آن قرار دارد دور شود. در ضمن ممکن است حس وفاداری به خانواده مانع این کار شود. اغلب اوقات ممکن است افراد مسن از اشخاص یا منابعی که قادرند به آنان کمک کنند، مطلع نباشند.

چه کسی می‌تواند کمک کند؟
این موضوع حائز اهمیت است که فرد مسن به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که با توجه به آن‌ها بتواند تصمیماتی آگاهانه بگیرد و از کمک‌ها و مساعدت‌های لازم بهره‌مند شود. این موضوع می‌تواند شامل حمایت و کمک اعضای خانواده و یا دوستان، ارایه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی، پلیس، متخصصان حقوقی یا اعضای اجتماعات مذهبی باشد.

علایم و نشانه‌های اهمال یا سوء‌استفاده از سالمندان چیست؟
تشخیص آزار سالمندان و بی‌توجهی به آنان بسیار دشوار است. علایم و نشانه‌های زیر ممکن است نشان‌دهندۀ این باشند که فرد مسن قربانی است و یا به او بی‌توجهی شده است: ترس، اضطراب، پریشانی یا اطاعت بی چون و چرا نسبت به یکی از اعضای خانواده، دوست یا مراقب، جراحات جسمی غیر قابل توضیح، کم آبی بدن، تغذیۀ نامناسب یا بهداشت ضعیف، استفادۀ نابجا از دارو، سردرگمی در مورد اسناد جدید قانونی مانند وصیت‌نامه‌ یا وام مسکنی جدید، افت ناگهانی جریان نقدی یا منابع مالی، و عدم تمایل به صحبت در مورد وضعیت موجود. هنگامی که صحبت ازسوء‌استفاده از افراد مسن به میان می‌آید، افزایش آگاهی افراد مسن در مورد حقوق‌شان برای این که زندگی بی‌خطر و ایمنی داشته باشند، از نظر دولت‌ها موضوع مهمی تلقی می‌شود چراکه از هر ۱۰ کانادایی، ۹ نفرشان (۹۰.۵%) آن را جزو اولویت‌های اولیه می‌دانند.

آزار و سوء‌استفاده‌های جسمی وارده به سالمندان
آزار سالمندان شامل اعمالی است که موجب جراحت یا در خطر جراحت قرار گرفتن فرد مسن می‌شود و یا موجب می‌شود دردی جسمی را متحمل شوند، مانند: ضربه زدن، کتک زدن، هل دادن، تکان دادن، سوزاندن، تنه زدن، عدم رسیدگی به وضعیت جسمی و دارویی، یا آسیب رساندن به واسطۀ خوراندن بیش از حد دارو و یا در دسترس نبودن دارو و درمان مناسب.

آزار و اذیت روحی و روانی سالمندان
آزار و اذیت روحی سالمندان شامل اقداماتی است که موجب می‌شود احساس کنند ارزش و کرامت‌شان کم شده است و ممکن است شامل چنین مواردی باشد: توهین، تهدید، ارعاب، تحقیر، به ستوه آوردن، برخورد کودکانه یا دور کردن آن‌ها از خانواده، دوستان یا انجام فعالیت‌های معمول زندگی.

سوء‌استفاده‌های مالی از سالمندان
سوء‌استفادۀ مالی از سالمندان شامل تمام اعمالی است که موجب می‌شود ارزش مالی فرد مسن بدون این که بهره‌ و منفعتی شامل حالش شود، کاهش یابد و ممکن است شامل موارد زیر باشد: سوء‌استفاده یا سرقت دارایی، اموال یا پول فرد مسن، استفاده از دسته چک فرد مسن بدون اجازه از او، جعل امضای فرد مسن، تحت فشار قرار دادن فرد مسن برای تنظیم یا تغییر وصیت‌نامه‌ و یا امضای اسناد قانونی که کاملاً از آن‌ها مطلع و آگاه نیست، یا استفاده از منزل فرد مسن بدون پرداخت سهم عادلانۀ مخارج و هزینه‌های مربوط به آن.

بی‌توجهی به سالمندان
بی‌توجهی و اهمال شامل اقداماتی است که ممکن است موجب آسیب سالمند شود و ممکن است به واسطۀ اعمالی باشد که پرستار یا عضو خانواده به دلیل اهمال مسبب آن می‌شود. ممکن است این بی‌توجهی‌ها شامل: در اختیار قرار ندادن آب یا غذای کافی، سرپناه، پوشاک، دارو یا مراقبت‌های پزشکی و نیز برآورده نساختن نیازهای اساسی فرد مسن باشد. سالمندانی که بیش‌تر در معرض بی‌توجهی و اهمال‌کاری قرار می‌گیرند شامل کسانی هستند که از نظر اجتماعی منزوی هستند و یا در شرایط جسمی مخاطره‌آمیز و بدی قرار دارند. سوء‌استفاده و آزار زمانی رخ می‌دهد که شخص مسن دچار آسیب می‌شود و یا رفتار ناشایستی با او می‌شود. به خاطر داشته باشید که:
• سالمندان سزاوار احترام هستند.
• سالمندان حق دارند در امنیت و آسایش زندگی کنند.
• برای آزار و سوء‌استفاده از سالمندان هیچ عذر و بهانه‌ای وجود ندارد.
• ۹۶ درصد از کانادایی‌ها بر این باورند که بیش‌تر آزارها و سوء‌استفاده‌هایی که از سالمندان می‌شود یا پنهانی است و یا این‌که برملا نمی‌شود.

اقدامات دولت فدرال در راستای مقابله آزار سالمندان
ابتکار عمل دولت فدرال در راستای تکمیل مبارزه با آزار سالمندان بر اساس تلاش‌های استان‌ها و مناطق مختلف و نیز سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و محلی صورت می‌گیرد تا به این امر رسیدگی شود.
برنامۀ افق‌های جدید به سوی مراقبت از افراد مسن
(The New Horizons for Seniors Program) طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود سالمندان قادرند در محیط‌های اجتماعی حضور داشته و با بهره‌مندی از زندگی‌ فعال، از کیفیت زندگی خوبی در جامعه‌ بهره‌مند شوند. این برنامه در سال ۲۰۰۷ توسعه یافت تا شامل فعالیت‌هایی در جهت آگاهی از سوء‌استفاده از سالمندان شود. قسمتی از برنامۀ افق‌های جدید افراد مسن که در مورد آگاهی یافتن از سوءاستفاده از سالمندان است به سازمان‌های غیرانتفاعی کمک می‌کند تا آموزش‌های ملی یا منطقه‌ای را به منظور کاهش سوءاستفاده از سالمندان توسعه دهند.
بنیاد خشونت خانواده (FVI)، مشارکت ۱۵ حوزۀ فدرال و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های اصلی، توسط سازمان بهداشت عمومی کانادا هماهنگ شده‌اند. FVI آگاهی عموم را از عوامل مخاطره‌آمیز خشونت خانواده و همچنین مشارکت عمومی در این راستا، ترویج می‌دهد. در ضمن عدالت، سلامت و سیستم‌های واکنش خانوارها را تقویت می‌کند و در عین حال از مجموعۀ اطلاعات، تحقیقات و تلاش جهت شناسایی مداخلات مؤثر در این راستا حمایت می‌کند.

In this article

Join the Conversation