به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حق و حقوق اخراجی‌ها

کارفرما می‌تواند هر زمان و به هر دلیلی کارمندی که عضو اتحادیه کارگری نیست را اخراج کند. با این وجود، مهم است که کارکنان در چنین شرایطی از...

433
433
Share

کارفرما می‌تواند هر زمان و به هر دلیلی کارمندی که عضو اتحادیه کارگری نیست را اخراج کند. با این وجود، مهم است که کارکنان در چنین شرایطی از حقوق قانونی خود مطلع باشند. زمانی که کارمندی اخراج می‌شود، طبق قانون کارفرما باید پیش از آن به کارمند اخطار داده باشد و یا حداقل مبلغ معادل مدت زمان اخطار را به آن کارمند بپردازد و از او بخواهد آنجا را ترک کند مگر این که کارمند به دلیل سوء رفتار و یا انجام ندادن وظایف کاری خود اخراج شده باشد. اگر کارمند بدون اخطار قبلی و یا بدون پرداخت مبلغ معادل آن اخراج شود و یا این که بدون علت و یا هیچ‌گونه تخلفی از کار برکنار شود، در این صورت می‌توان گفت که کارمند به اشتباه اخراج شده است. در صورتی که کارفرما برای اخراج خود دلیل قانع کننده‌ای دارد و در مورد کارمند تبعیضی قائل نشده است و یا پیش از اخراج به کارمند اخطار لازم را داده باشد و با مبلغ معادل با مدت زمان اخطار را پرداخت کرده باشد، می‌تواند تا زمان اخراج دلیل خود را بازگو نکند.

دلایل زیادی برای اخراج یک کارمند می‌تواند وجود داشته باشد و اگر دلیل قانع‌کننده و محکمه پسندی وجود داشته باشد، کارمند می‌تواند بدون اطلاع قبلی اخراج شود. به عنوان مثال، کارمندی که در محیط کار عمل غیر قانونی انجام دهد می‌تواند بدون اخطار قبلی اخراج شود به طور مثال سرقت، تخریب اموال، ارایه مدارک جعلی، اقدام به آزار جنسی دیگر کارمندان کند و یا همیشه دیر در محل کار خود حاضر شود. در عین حال ممکن است کارمندی در محیط کار خود عمل اشتباهی را انجام دهد اما از لحاظ قانونی دلیل کافی برای اخراج محسوب نشود. برخی از دلایل غیر‌قانونی برای اخراج کارمندان عبارت است از این که کارفرما از کارمند خوشش نیاید، به دلایل مختلف مانند جنسیت، نژاد، مذهب، معلولیت، سن و یا همجنسگرا بودن کارمند در موردش تبعیض قایل شود و یا اینکه کارمند اشتباع جزیی مرتکب شود اما آن را اصلاح کرده باشد.

در چنین مواردی، کارمند می‌تواند از کارفرما و محل کار خود شکایت کند و طبق قانون از حقوق خود دفاع نماید. در چنین شرایطی بهتر است با یک وکیل مشورت کنید و سعی کنید با کارفرمای خود مذاکره نموده و یا ازشخصی بخواهید میانجی‌گری کند. حتی اگر کارمندی با اخطار قبلی اخراج شود و یا معادل آن به کارمند پرداخت شده باشد نیز همچنان می‌تواند از طریق مراجع قانونی علیه کارفرما ارایه دعوی نماید. اگر گفتگو با کارفرما موثر نباشد و کارمند تصمیم بگیرد علیه او در مراجع قانونی آنتاریو شکایت کند، اگر مبلغ مورد شکایت کمتر از 25 هزار دلار باشد باید دعوای خود را از طریق دادگاه‌های دعاوی کوچک پی‌گیری نماید. اگر مبلغ شکایت بیش از 25 هزار دلار باشد، دعوا به دادگاه عالی ارجاع داده می‌شود. در اکثر موارد، کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای صرف وقت و هزینه در دادگاه، موضوع را با گفتگو حل و فصل کنند.

زمانی که کارمند تصمیم می‌گیرد از کارفرما شکایت کند، می‌تواند به سه طریق درخواست جبران خسارن نماید: در وهله اول می‌توان ادعا کرد که اخراج بدون دلیل انجام شده و درخواست کنند که مبلغی معادل مدت زمان اخطار پیش از اخراج به آنها پرداخت شود؛ دوم این که، اگر کارفرما یک کارمند را با بی‌رحمی و یا به صورت تحقیر آمیز اخراج کند و کارمند به این دلیل دچار اضطراب و یا پریشانی روانی شود، می‌تواند ادعای جبران خسارت ویژه نماید؛ و در نهایت مورد سوم این که در موارد شدیدتر، اگر کارمندی به دلیل دشمنی شخصی کارفرما و یا برای ضربه زدن به کارمند اخراج شود، کارمند می‌تواند برای جبران مشکلات روحی ایجاد شده طلب دریافت خسارت کند.

شانس موفقیت در ارایه شکایت کارمند تا اندازه زیادی به جزئیات موجود بستگی دارد. به عنوان مثال، شاهدی داشته باشد تا بتواند ادعای خود را در دادگاه علیه کارفرما اثبات کند. لازم است در شرایطی که علیه کارمند بدرفتاری و یا تبعیضی انجام می‌شود، مدارک لازم ضبط و نگهداری شود تا به عنوان شواهد مستدل بتوان در دادگاه به آن استناد نمود. اما مهمتر از همه این است که پیش از شکایت با وکیل صحبت کنید تا مراحل قانونی به درستی پیگیری شود.

In this article

Join the Conversation