به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

خشونت در روابط رمانتیک را جدی بگیرید!

به هرگونه خشونت روحی، روانی، و هرگونه حمله جسمی یا جنسی که به عمد و توسط یک طرف به طرف دیگر در رابطه‌ای که در مرحله قرار ملاقات...

1918
1918
Share

به هرگونه خشونت روحی، روانی، و هرگونه حمله جسمی یا جنسی که به عمد و توسط یک طرف به طرف دیگر در رابطه‌ای که در مرحله قرار ملاقات است، صورت گیرد، خشونت در قرار ملاقات گفته می‌شود. این نوع خشونت، سوء‌استفاده و بدرفتاری محسوب می‌شود. شخصی که با شما چنین رفتاری دارد و کاری می‌کند که باعث ترس و یا حس بدی نسبت به خودتان شوید، شما را دوست ندارد. این رفتارها اشتباه است و شما نباید با ترس و ناراحتی زندگی کنید. این بدرفتاری‌ها به دلیل اینکه شما کار اشتباهی انجام داده‌اید و یا شاید لیاقت آن را دارید، انجام نمی‌گیرد. هر شخصی تنها مسئول حرف‌ها، رفتارها، و اعمال خودش بوده و نسبت به رفتارها و صحبت‌های شخص دیگری مسئول نخواهد بود. هیچ کس حق ندارد شخصی را به کاری مجبور کند که دوست ندارد و یا حس بدی به او می‌دهد. در این گونه موارد شما باید از حق خود دفاع کرده و به این روابط نه بگویید.

نشانه‌های هشداردهنده
آیا شما با کسی ملاقات می‌کنید که نشانه‌های زیر را دارد؟ یا حتی کسی را می‌شناسید که در قرار ملاقات‌هایش با این موارد روبرو شده باشد؟
• حسود باشد، مدام شما را کنترل کند و حاضر به تمام کردن رابطه‌تان نباشد؟
• شما را کنترل کند و حس ریاست طلبانه‌ای نسبت به شما داشته باشد، در همه موارد تصمیم‌گیری نموده و بخواهد که فقط به میل او رفتار شود؟
• داد و فریاد کند و شما را جلوی دوستانتان تحقیر کرده و بگوید که احمق و یا زشت هستید؟ باعث وحشت شما شود و یا این حس را در شما ایجاد کند که اگر بر خلاف میل او رفتار کنید، با عقوبت بدی روبرو می‌شوید؟
• حرکات وحشیانه‌ای داشته باشد و شما را بزند، هل دهد، و یا به اطراف بکشد؟
• از بدرفتاری‌هایش با دیگران با افتخار صحبت کند، خیلی زود از کوره دربرود، و یا سابقه دعوا داشته باشد؟ در روایط جنسی به زور متوصل شود؟
• سابقه بدرفتاری داشته و دایم از دیگران عیب‌جویی کند؟
• به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشته باشد و شما را نیز مجبور به مصرف کند؟
• باعث شود تا خانواده و دوستانتان نگران امنیت شما باشند؟
اگر پاسخ شما به هر یک از این سوال‌ها بله باشد، شما با خشونت در قرار ملاقات روبرو هستید.
چه کار کنید که مانع این بدرفتاری‌ها و سوءاستفاده‌ها شوید؟
• با فرد قابل اعتمادی صحبت کنید: دوست، عضو خانواده، معلم، مشاور مدرسه، و یا حتی پیشوای مذهبی‌تان.
• با پلیس (911) تماس بگیرید.
• با تلفن رایگان امداد کودکان (6868-668-800-1) تماس بگیرید.

شما تنها نیستید. شخصی به صحبت‌های شما گوش کرده و به شما کمک خواهد کرد.
• برای فردی قابل اعتماد نامه‌ای بنویسید و در آن به صورت کامل از اتفاق‌هایی که برایتان افتاده‌است و احساسی که دارید، توضیح دهید. نامه را به آن شخص منتقل کنید.
• اتفاق‌هایی که برایتان می‌افتد و احساسی که دارید را در دفتر خاطرات روزانه‌تان ثبت کنید.
• با آن فرد به تنهایی ملاقات نکنید. زمانی که تنها هستید او را به خانه‌تان راه ندهید و به تنهایی سوار ماشینش نشوید.
• در مدرسه و محل کار تنها نمانید و زمانی که به جایی می‌روید، در مسیر تنها نباشید.
• از جایی که می‌روید دیگران را نیز مطلع کنید.
• در مورد اینکه اگر توسط فرد مورد نظر مورد بدرفتاری قرار گرفتید، با خودتان فکر کنید و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی نمایید.

اگر دوستتان با چنین شرایطی روبرو بود باید چه‌کار کنید
• اگر متوجه شدید که دوستتان با بدرفتاری در رابطه‌اش روبرو است، او را راهنمایی کنید. این نشانه‌ها را پشت گوش نیندازید و فکر نکنید که به مرور زمان رفع می‌شود.
• اگر دوستتان خواست در این مورد با شما صحبت کند، به دقت گوش کنید. اشکالی نخواهد داشت که در این مورد ابراز احساسات کرده و به او نشان دهید که نگرانش هستید. به او کمک کنید اما قضاوت نکنید.
• صفات خوب و نکات قوت دوستتان را برایش یادآوری کنید. بسیاری از افرادی که مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند فکر می‌کنند که مستحق این رفتار هستند و یا شاید کاری کرده‌اند که همچین رفتاری با آنها شده است.
• از دوستتان بخواهید که از یک فرد بزرگ‌سال و قابل اعتماد کمک بخواهد. برای آنها تصمیم‌گیری نکنید؛ انتخاب با آنها است.
• اگر شاهد بودید که دوستتان مورد آزار و اذیت قرار گرفته، کتک، ضربه، و یا سیلی خورده، حتما با پلیس تماس بگیرید.

شما مسئول مانع شدن این بدرفتاری‌ها نیستید و نمی‌توانید از دوستتان محافظت کنید، اما همیشه به صحبت‌هایش گوش کرده و او را راهنمایی نمایید.

 

گردآوری و ترجمه: پریناز کرمچی

In this article

Join the Conversation