به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

جشن سده

جشن سده یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانیان باستان محسوب می‌شود و هنوز توسط زرتشتیان در سراسر دنیا برگزار می‌شود. سده جشن میانه زمستان است که ۵۰ روز قبل...

1899
1899
Share

جشن سده یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانیان باستان محسوب می‌شود و هنوز توسط زرتشتیان در سراسر دنیا برگزار می‌شود. سده جشن میانه زمستان است که ۵۰ روز قبل از نوروز برگزار می‌شود. جشن سده به مجموع ۱۰۰ روز و شب مانده به شروع سال جدید اشاره می‌کند. این روز برای شکرگزاری برای آتش و شکست تاریکی و سرما جشن گرفته می‌شود، و زرتشتیان باور دارند که سده اهمیت آتش، انرژی و نور را گوشزد می‌کند، نوری که از طرف خدا می‌آید و در تمام مخلوقات وجود دارد.
در این روز، زرتشتیان آتش بزرگی در هر شهر یا روستا برپا می‌کنند و دور آن جمع می‌شوند و مراسم خود را برای شکرگزاری از خدا برگزار می‌کنند. آتش برپاشده تمام شب روشن می‌ماند، و زنان هر خانواده قسمتی از آن آتش را به خانه خود می‌برند تا گرما و نور آتش در هر خانه‌ای پخش شود. شایان ذکر است که زرتشتیان آتش را پرستش نمی‌کنند ‌و آتش برای آنها تنها نمادی از پاکی و یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند است. زرتشتیان در تهران هر ساله برای بزرگداشت جشن سده مراسم مخصوصی را در کنار هم برگزار می‌کنند. مراسم مشابهی نیز در اصفهان، یزد، شیراز و کر‌مان برگزار می‌شود.

In this article