به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آزار در محیط کار وقربانیان خاموش

سه چهارم شکایات مربوط به حقوق فردی و انسانی در ارتباط با مسائل محیط کار است. یکی از جدی‌ترین و گزارش نشده‌تربن این مسائل، موضوع آزار در محیط...

2297
2297
Share

سه چهارم شکایات مربوط به حقوق فردی و انسانی در ارتباط با مسائل محیط کار است. یکی از جدی‌ترین و گزارش نشده‌تربن این مسائل، موضوع آزار در محیط کار (Workplace Harassment) است. قابل تامل این که، علیرغم منابع و حمایت‌های قانونی در این زمینه، بسیاری از قربانیان این پدیده، ترجیح می‌دهند که ساکت بمانند. واقعیت این است که هر کدام از ما می‌توانیم یکی از قربانیان آزار در محیط کار باشیم. بنابراین بسیار مهم و حیاتی است که همگان، آموزش و آگاهی لازم در مورد این مشکل داشته باشند.

معنای آزار در محیط کار چیست؟

(OHSA) انجمن ایمنی و سلامت محیط کار آنتاریو،آزار را این گونه تعریف می‌کند: “…مواجه شدن با رفتار یا نظرات آزاردهنده‌ای که به طور واضح برای شنونده خوشایند نیست.” نه تنها شخص آزار دهنده بلکه افرادی که شاهد آن هستند و پتانسیل جلوگیری از انجام این عمل را دارند نیزدررخ دادن این معضل مسئولند. بنابراین نه تنها فرد آزاردهنده بلکه کارفرما، نماینده کارفرما و سایر همکاران نیز ممکن است به عنوان بخشی از این معضل مطرح شوند، چرا که از این موضوع باخبر بوده و اقدامی درجهت جلوگیری از بروز آن انجام نداده‌اند. اتهام “آزار در محیط کار”،معضلی بسیار مهم و جدی است. برای اینکه بتوان اتهام آزار را ثابت کرد، فرد آزاردیده باید ثابت کند که او با آگاهی از اینکه رفتار و گفتار وی نامناسب و آزاردهنده است، مبادرت به انجام آن ورزیده است. فرد آزاردیده باید برای اثبات ادعای خود، دلایل محکمی نسبت به رخداد یکسری از رفتارهای آزاردهنده یا یک مورد رفتار خاص که تاثیر نامطلوب آن تا مدت‌ها بر او باقی مانده است، را ارائه دهد.

چه رفتارهایی آزاردهنده  محسوب نمی‌شوند؟

اختلاف نظرهایی که بین پرسنل یا بین پرسنل با کارفرما و یا نماینده وی ،پیش می‌آید ، آزار محسوب نمی‌شوند. اما اگر آن اختلاف نظرها به درستی حل نشده و برطرف نشود، قابلیت تبدیل به آزار را دارند.

مدیریت اجرایی روزانه محل کار توسط کارفرما که شامل:

•تعیین اهداف اجرایی روزانه

•تعیین وظایف شغلی پرسنل و گوشزد کردن وظایف به آنها

•تماس با معرف یا معرفین فرد

•اعمال قوانین انضباطی جدی که حتی شامل اخراج کردن هم می‌شود

• در محدوده اختیارات کارفرما، قلمداد شده و آزار محسوب نمی‌شوند.

آزار در محیط کار در چه مکان‌هایی رخ می‌دهد؟

نکته مهم وقابل ذکر این است که آزار در محیط کار تنها شامل محل و موقعیت مکانی کار نیست، بلکه شامل بروز رفتار و گفتار نامناسب افراد در هر محل، یا هر مکان دیگر که مرتبط با موضوع شغل است نیز در بر می‌گیرد، این مکان‌ها شامل:

•ماموریت‌های کاری

•شرکت در کنفرانس و گردهمایی‌هایی که کارفرما برگزارکننده آن است

•جلسات و فعالیت‌های  آموزشی که توسط کارفرما برنامه‌ریزی شده

•هرگونه مهمانی و جشن که توسط کارفرما برگزار می‌شود.

•چند مثال از آزار در محیط کار

•آزار می‌تواند به صورت:

• بیان نظر یا جوک‌های تحقیر کننده، استهزا کننده، تهدید آمیز و توهین آمیز

• نشان دادن و ارسال تصاویر یا متن‌های ناهنجار و زننده به شکل مکتوب یا از طریق الکترونیک

• رفتار قلدرمابانه

• ارسال ایمیل‌ها و یا تماس‌های تلفنی تهدید آمیز

• تماس‌های فیزیکی نامناسب و پیشنهادات و درخواست‌های جنسی باشد.

آزارهای جنسی در محیط کار 

به جرات می‌توان گفت که بیشترین میزان عدم گزارش آزار در محیط کار، مربوط به آزارهای جنسی است. متاسفانه بیشترین قربانیان آزار جنسی در محیط کار، زنان هستند.

بیشتر اوقات به دلیل‌ترس از مورد قضاوت قرارگرفتن، عدم برخورد صحیح کارفرما با این مشکل، از دست دادن موقعیت‌های شغلی و ترس از منعکس شدن این موضوع در پرونده و سابقه فرد، زنان را از گزارش آزار جنسی در محیط کار، باز می‌دارد. انجمن ایمنی و سلامت محیط کار کانادا، در خصوص آزار در محیط کار قوانینی را به ثبت رسانده که سه قانون مشخص آن مربوط به آزار جنسی است شامل:

 رفتار یا گفتار آزاردهنده از طرف کارفرما یا نماینده وی

 پیشنهاد یا رفتار ناخوشایند جنسی از طرف همکاران رده‌های شغلی بالاتر

 ترس از انتقام و رفتار تلافی جویانه کارفرما پس از رد پیشنهاد جنسی

بسیار مهم است که همه  جویندگان‌کار، از آزارهای محیط کار و تعاریف آن آگاه بوده و نسبت به این پدیده حساس باشند. لذا نباید به این معضل شایع، بی‌توجه بود و آن را نادیده انگاشت.

با اشاره به اخبار روز در مورد آزار در محیط کار، مشخص می‌شود که بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از دست دادن شغل و یا لطمه به اعتبار و حیثیت فردی و اجتماعیشان، ترجیح می‌دهند سکوت کنند.

بنابراین توصیه می‌شود که قربانیان آزار در محیط کاری، مسئولان خود را از این اتفاق آگاه نموده و نسبت به گزارش آن اقدام نمایند.

آیا شما تا به حال در محیط کار مورد آزار قرار گرفته‌اید؟

اگر شخصی شما را در محیط کار مورد آزار قرار داد، به یاد داشته باشید که همه موارد آزار را در یک دفترچه با ذکر تاریخ، زمان، مکان، نوع عمل آزاردهنده، برخورد شما و برخورد فرد آزاردهنده را با ذکر جزئیات یادداشت نمایید.

اگر آزار به صورت ایمیل، پیامک، نامه یا ارسال ویدئوی تصویری و … بوده است، برای اثبات ادعای خود یک کپی از آن را نگهداری کنید. کارفرما و دپارتمان نیروی انسانی محل کار خود را در جریان قرار دهید و گزارشی از این بررسی و پاسخ را نزد خود نگه دارید.

اطمینان حاصل کنید که زمان، تاریخ و اسم شخصی که با او مکالمه داشته و موضوع را به او گزارش کرده‌اید را یادداشت کنید.

پاسخ  وی به هرگونه عکس العمل و یا عدم عکس العمل وی را نیز ثبت کنید.

با وزارت کارآنتاریو تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید و به دنبال راهکار‌های قانونی از طریق مشاوره با نمایندگان قانونی باشید.

به کارفرما توصیه می‌شود که با شکایات پرسنل خود، مسئولانه برخورد کرده و پاسخگوی آنها باشند. آزار در محیط کار، معضلی است که نباید هیچکس آن را تجربه کند. زمان آن رسیده که به این معضل پنهان و قربانیان ساکت آن توجه شود و نوری به این مشکل مبتلا به جامعه، تابانده شود.

In this article