به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی قسمت هفتم

در نوشته پیشین، به گزارش سازمان تجارت جهانی و ارزش کالاهای مبادله شده در جهان در سال 2015، اشاره شد که در مقایسه با آمار سال 2014، حدود...

1323
1323
Share

در نوشته پیشین، به گزارش سازمان تجارت جهانی و ارزش کالاهای مبادله شده در جهان در سال 2015، اشاره شد که در مقایسه با آمار سال 2014، حدود 13 درصد، کاهش داشته است و یادآوری شد که در سال 2015، به ‌طور متوسط، روزانه 45 میلیارد دلار کالاهای تجاری در جهان، بین کشورهای مختلف، مبادله شده است و در پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر این که وجه کالاهای مبادله شده در سال 2015، یعنی همان 16.5 تریلیون دلار آمریکا، چگونه و با چه مکانیزمی توسط خریداران به فروشندگان طرف قرارداد پرداخت شده است، به تشریح مکانیزم روش‌های رایج پرداخت وجه در معاملات بازرگانی بین‌المللی پرداختیم و از جمله به روش‌های حساب باز یا آزاد Open Account Trade، روش وصولی Collections، روش اعتبار اسنادی LC، روش پیش ‌پرداخت Advance Payment، بررسی منافع و مضار روش‌های پرداخت از دیدگاه خریدار و فروشنده، انواع اعتبار اسنادی، اعتبار اسنادی برگشت پذیر Revocable LC، اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر Irrevocable LC، اعتباراسنادی تایید شده Confirmed LC، انواع اعتبار از نظر شرایط پرداخت: دیداری Sight Payment، مدت‌دار Deferred Payment، قبولی (یوزانس) Acceptance / Usance، معامله اسناد Negotiation، قابل انتقال Transferable، اتکایی یا فرعی Back to Back، اعتبار اسنادی مستقیم یا دستی Hand on LC، اعتبار اسنادی ضمانتی Stand by LC، اعتبار اسنادی متقابل Counter Credit و مراحل اجرایی عملیات اعتبار اسنادی اشاره شد. اینک ادامه مطلب:
اصولا گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک خریدار که در مقررات یو سی پی از آن به نام بانک گشاینده یا صادرکننده اعتبار(Issuing Bank) یاد شده، بر اساس درخواست و تقاضای خریدار (Applicant / Buyer) یا وارد کننده به نفع فروشنده کالا، که به عنوان ذینفع اعتبار (Beneficiary) شناخته می‌شود، صورت می‌گیرد. بنابراین، درخواست کننده و متقاضی اعتبار، یعنی وارد کننده کالا، باید فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی بانک “LC Application Form” را با دقت و وسواس حرفه‌ای ویژه‌ای تکمیل کند که در مراحل بعدی عملیات اجراییِ اعتبار اسنادیِ خود، دچار مشکل و یا خسارت و زیان جبران ناپذیری نشود.

بایدها و نبایدهای خریدار در مرحله گشایش اعتبار(Issuing of LC)
. شناخت کافی از فروشنده و اطمینان از حسن شهرت و اعتبار فروشنده
. درج نام، آدرس دقیق شامل ایمیل و تلفن متقاضی و ذینفع اعتبار
. مشخص کردن نوع اعتبار اسنادی مورد درخواست
. درج تاریخ انقضای سر رسید اعتبار (Expiry Date)، سر رسید حمل (Latest Shipment Date) و تاریخ ارایه اسناد (Presentation date) توسط ذینفع اعتبار(فروشنده) به بانک
. درج لیست کامل اسناد حمل مورد نیاز برای ترخیص کالا از گمرک ورودی
. درج نام صادر کننده سند و متن سند در مورد گواهی بازرسی، بهداشت یا هرنوع گواهی دیگری که برای ورود کالا طبق مقررات کشور الزامی است
. مشخص کردن دقیق نحوه پرداخت هزینه‌های بانکی
. نباید با فروشنده ناشناس معامله کنید
. نباید کالایی را که شناختی از آن ندارید خریداری کنید
. نباید شرط معامله اسنادی که مغایر با شرایط اعتبار است (Discrepant documents) در اعتبار درج شده باشد

بایدها و نبایدهای فروشنده در زمان دریافت متن اعتبار Advising) Notifying of LC -)
. از بانک گشاینده اعتبار، شناخت کافی داشته باشد
. شرایط اعتبار اسنادی رسیده را به دقت با شرایط قرارداد فیمابین چک کند
. توانایی تهیه اسناد حمل مندرج در شرایط اعتبار را داشته باشد
. تاریخ‌های سررسید اعتبار، سررسید حمل و ارایه اسناد قابل قبول باشد
. معامله اسناد و یا پرداخت وجه اعتبار در بانک فروشنده مجاز باشد
. نباید در شرایط اعتبار، شرطی مبنی بر صدور و یا تایید سندی در کشور خریدار درج شده باشد
. نباید پرداخت وجه در شرایط اعتبار منوط به اخذ تاییدیه خریدار باشد

بایدها و نبایدهای فروشنده در زمان حمل و ارایه اسناد اعتبار (Negotiation)
. باید تاریخ‌های حمل کالا و ارایه اسناد با تاریخ‌های مندرج در شرایط اعتبار منطبق باشد
. صورت ظاهراسنادی که ارایه می‌شود، با شرایط اعتبار منطبق باشد
. تعداد نسخ اسناد ارایه شده با آن چه که در اعتبار درج شده، یکی باشد

بایدها و نباید‌های بانک معامله کننده اسناد، بانک فروشنده، پس از دریافت اسناد حمل (Negotiating Bank)
. ظرف مدت مشخصی، صورت ظاهراسناد حمل ارایه شده توسط فروشنده، ذینفع اعتبار را با شرایط اعتبار تطبیق دهد
. پس از بررسی و انطباق صورت ظاهر اسناد حمل ارایه شده با شرایط اعتبار، مشخص کند که آیا اسناد ارایه شده با شرایط اعتبار انطباق دارد یا خیر؟
. در صورت انطباق اسناد با شرایط اعتبار نسبت به پرداخت وجه اسناد، پذیرش اسناد و اعلام قبولی واعلام سر رسید پرداخت وجه اسناد یا معامله اسناد اقدام کند.
. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اسناد ارایه شده با شرایط اعتبار، بلافاصله مغایرت‌های مشاهده شده را به فروشنده ذینفع، اعلام کند.
. بانک معامله کننده اسناد نباید بدون نظر و موافقت فروشنده اقدامی به عمل آورد

بایدها و نبایدهای بانک گشاینده اعتبار، پس از دریافت اسنادحمل
. باید ظرف مدت مشخصی صورت ظاهر اسناد حمل ارایه شده توسط فروشنده، ذینفع اعتبار، را با شرایط اعتبار تطبیق دهد
. درصورت انطباق اسناد با شرایط اعتبار، باید نسبت به پرداخت یا قبولی اسناد و پرداخت وجه در سررسید تعیین شده اقدام کند
. در صورت مشاهده مغایرت در اسناد با شرایط اعتبار باید فورا نسبت به اعلام عدم پذیرش اسناد و اعلام مغایرت‌های موجود در اسناد به بانک معامله کننده اسناد اقدام کند
. باید به بانک معامله کننده اسناد اعلام کند که اسناد را تا هنگام دریافت دستورات بعدی فروشنده به امانت نزد خود نگاهداری می‌کند
. نباید بدون دریافت نظریه و دستورات فروشنده و ذینفع اعتبار، اسناد را در اختیار خریدار قرار دهد

ادامه دارد….

محمد صالح – ذوقی *
کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل
مدرس اینکوترمز 2010، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
مشاور امور بازرسی کالا (PSI) و قرارداد‌های صادراتی و وارداتی

In this article

Join the Conversation