به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت نهم

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین...

1628
1628
Share

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 1936-2010، بررسی و تحلیل آنچه که در متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010 درج شده، وظایف و تعهدات یا مسؤلیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی که در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS تاثیر می‌گذارند، مو ضوع انتقال ریسک، بازبینی، بسته بندی، علامت گذاری بسته‌ها، بازرسی کالا و آشنایی با واژه «تحویل در محل کار – EXW» و «تحویل به حمل کننده – FCA» از دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند. اینک ادامه مطلب:

آشنایی با اصطلاحات یازده‌گانه اینکوترمز 2010
کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده ( محل تحویل در مقصد ذکر شود)
Carriage Paid To – CPT (Named place of destination – Incoterms 2010)
این اصطلاح در تمامی روش‌های حمل و جابجایی کالا شامل حمل جاده‌ای، راه آهن، هوایی، دریایی و حمل مرکب با بیش از یک وسیله حمل (مثلا کشتی و کامیون) کاربرد دارد. در صورت استفاده از این روش، مسؤلیت فروشنده با تحویل کالا به حمل کننده به پایان می‌رسد نه زمانی که کالا به مقصد می‌رسد.
نکته مهم و قابل توجه در این روش تفاوت نقطه انتقال مسؤلیت (Risk) و هزینه (Cost) است که در دو نقطه مختلف از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

وظایف کلی فروشنده شامل موارد زیر است:
تهیه کالا مطابق با مفاد قراردادفروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
انعقاد قرارداد حمل محموله از مبدا به مقصد توافق شده و پرداخت کرایه حمل
تحویل کالا به حمل کننده در نقطه توافق شده یا محل تعیین شده
پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل تا زمان تحویل کالا به خریدار در نقطه یا محل تعیین شده
فروشنده باید اطلاعا ت ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد به وی بدهد
تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، درخواست، هزینه و ریسک خریدار
فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به حمل کننده بر عهده دارد مگر این که فقدان یاخسارت وارده بدلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق باشد.
ارایه نسخه کامل برنامه یا سند حمل متداول به خریدار به نحوی که خریدار قادر به انتقال مالکیت کالا به خریدار بعدی یا دریافت کالا از حمل کننده در مقصد تعیین شده باشد.
وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده به حمل کننده
پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کالا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی و مالیات‌ها و هزینه تخلیه کالا
در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا با خریدار است، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، از جمله بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا

لازم به یاد آوری است که استفاده از این واژه برای ورود کالا، در مواقعی که کالا به وسیله کشتی از بندر بارگیری به بندر مقصد حمل می‌شود مناسب نیست و در این گونه موارد باید از واژه CFR استفاده کرد.

کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده (محل تحویل در مقصد ذکر شود)
Carriage and Insurance Paid To – CIP (Named place of destination – Incoterms 2010)
این اصطلاح نیز در تمامی روش‌های حمل و جابجایی کالا شامل حمل جاده‌ای، راه آهن، هوایی، دریایی و حمل مرکب با بیش از یک وسیله حمل (مثلا کشتی و کامیون) کاربرد دارد. در صورت استفاده از این روش، مسؤلیت فروشنده با تحویل کالا به حمل کننده به پایان می‌رسد نه زمانی که کالا به مقصد می‌رسد.
فروشنده در این روش باید کالا را در محل توافق شده به حمل کننده تحویل دهد و علاوه بر انعقاد قرارداد حمل متداول از مبدا تا مقصد توافق شده و پرداخت کرایه حمل، نسبت به تهیه حداقل پوشش بیمه‌ای (C ) به نفع خریدار نیز اقدام کند. نکته مهم و قابل توجه در این روش تفاوت نقطه انتقال مسؤلیت (Risk) و هزینه (Cost) است که در دو نقطه مختلف از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

وظایف کلی فروشنده شامل موارد زیر است:
تهیه کالا مطابق با مفاد قراردادفروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
انعقاد قرارداد حمل محموله از مبدا به مقصد توافق شده و پرداخت کرایه حمل
تهیه حداقل پوشش بیمه‌ای (C) و پرداخت حق بیمه
تحویل کالا به حمل کننده در نقطه توافق شده یا محل تعیین شده
پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل و بیمه تا زمان تحویل کالا به خریدار در نقطه یا محل تعیین شده
فروشنده باید اطلاعا ت ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد به وی بدهد
تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به حمل کننده به عهده دارد مگر این که فقدان یاخسارت وارده به دلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق باشد
ارایه نسخه کامل بیمه‌نامه و بارنامه یا سند حمل متداول به خریدار به نحوی که خریدار قادر به انتقال مالکیت کالا به خریدار بعدی یا دریافت کالا از حمل کننده در مقصد تعیین شده باشد

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده به حمل کننده
پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کا لا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی و مالیات‌ها و هزینه تخلیه کالا
در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا با خریدار است، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، از جمله بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا

لازم به یاد آوری است که استفاده از این واژه برای ورود کالا، در مواقعی که کالا به وسیله کشتی از بندر بارگیری به بندر مقصد حمل می‌شود مناسب نیست و در این گونه موارد باید از واژه CIF استفاده کرد.
در ارتباط با تهیه پوشش بیمه‌ نیز فروشنده ملزم به رعایت موارد زیر است:
پوشش بیمه‌ای باید شامل ارزش کالا به مبلغ مندرج در قرارداد به علاوه 10 درصد (یعنی 110 درصد) باشد
پوشش بیمه‌ای باید به صورت قرارداد تهیه شود
پوشش بیمه‌ای باید از زمان تحویل کالا شروع و تا مقصد تعیین شده در قرارداد ادامه یابد
فروشنده باید بیمه‌نامه یا هر مدرک دیگری که بیانگر پوشش بیمه‌ای است در اختیار خریدار قراردهد
در صورت در خواست و به هزینه خریدار، فروشنده باید هرگونه پوشش اضافی از قبیل پوشش‌های A و B یا هرگونه شرایط یا پوشش مشابه مطابق با پوشش شرایط جنگ و یا اعتصابات انستیتو بیمه باربری را تهیه کند.

ادامه دارد…

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل
مدرس اینکوترمز 2010 ، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
مشاور امور بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی PSI

In this article

Join the Conversation